Weekly Economic Highlights: Employment Rising Despite Mini-Easter Lockdown

Weekly Economic Highlights: Employment Rising Despite Mini-Easter Lockdown

The Employment Service of Slovenia published the latest unofficial data on the number of unemployed on Wednesday (14 April). Their number fell further, below 81,000. Given the circumstances (Easter lockdown between 1st and 11th April), this is a minor positive surprise.

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 10. do 16. aprila 2021

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 10. do 16. aprila 2021

Zavod RS za zaposlovanje je v sredo (14. 4.) objavil zadnje neuradne podatke o številu brezposelnih. Njihovo število se je še znižalo, in sicer pod 81.000. Glede na zaprtje v tem obdobju (1.-11. april) je to manjše pozitivno presenečenje.

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 3. do 9. aprila 2021

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 3. do 9. aprila 2021

Februarski podatki o industrijski proizvodnji in blagovnem izvozu so nas nekoliko razočarali. V predelovalnih dejavnostih je bila industrijska proizvodnja medletno nižja za 1,6 %, v prvih dveh mesecih je bila tako nespremenjena (0,1 %). Po 1,8-odstotni rasti v januarju smo pričakovali 2-odstotno rast, ki pa je vsaj po prvi objavi podatkov izostala. Nekoliko bolj podroben vpogled v sektorska gibanja pokaže, da je upadla predvsem proizvodnja v visokotehnološki (-9,4 %) in nizkotehnološki dejavnosti (-1,9 %). V prvi skupini dejavnosti je to posledica nižje proizvodnje v farmacevtski dejavnosti (podatki so sicer zaupni, vendar ta dejavnost predstavlja večji del visokotehnoloških dejavnosti).

2020 za nami, 2021 z več optimizma

2020 za nami, 2021 z več optimizma

Obeti za rast relativno trdni, tudi zaradi rasti infrastrukturnih projektov.

Iztek spomladanskega odloga kot izziv za poslovanje v 2021

Iztek spomladanskega odloga kot izziv za poslovanje v 2021

Tudi brez zakonske možnosti odloga kreditnih obveznosti do financiranja.

Okrevanje višegrajskih držav v naslednjih dveh letih ob podpori sredstev EU

Okrevanje višegrajskih držav v naslednjih dveh letih ob podpori sredstev EU

K okrevanju višegrajskih gospodarstev naj bi od leta 2021 naprej znatno pripomogel velik priliv transferjev EU, zlasti iz sklada EU za instrumenta Next Generation EU (NGEU).

Ohranjanje zaposlovanja ključno za ohranitev gospodarske aktivnosti

Ohranjanje zaposlovanja ključno za ohranitev gospodarske aktivnosti

Velike razlike v poslovanju poslovnih subjektov kot posledica epidemije v 2020. 70 % storitvenih in 60 % industrijskih podjetij je v lanskem letu beležilo padec prodaje.

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 27. marca do 2. aprila 2021

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 27. marca do 2. aprila 2021

Bruto razpoložljivi dohodek gospodinjstev se je v zadnjem četrtletju 2020 v primerjavi z enakim obdobjem 2019 nominalno povečal skoraj za desetino ali za 716 milijonov EUR in je znašal 8 milijard EUR (v celotnem letu 2020 je bil v primerjavi z letom 2019 višji za 3,8 % ali za 1,1 milijardo EUR). Bruto razpoložljivi dohodek gospodinjstev se v kriznih obdobjih običajno zmanjšuje ali stagnira, tokrat pa so javnofinančni transferji v okviru ukrepov za omilitev socialno-ekonomskih posledic epidemije COVID-19 potencialni upad tega dohodka na agregatni ravni preprečili.

Weekly Economic Highlights: Eastern “mini lockdown” not a game changer

Weekly Economic Highlights: Eastern “mini lockdown” not a game changer

Gross disposable income of households increased in Q4 2020 by one tenth (+3.8% or EUR +1.1 bn in 2020/2019). In times of crisis, household income falls but large public transfers (through job protection schemes and direct transfers) helped to limit the reduction in labour income in depressed sectors.