Več trošenja za trajne dobrine

Več trošenja za trajne dobrine

Slovensko gospodarstvo je bilo v prvem polletju še vedno za 4,2 % manjše kot v prvem polletjem 2008. Gospodarska rast v preteklem letu pa ni bila 2,9-odstotna, temveč zgolj 2,3-odstotna.

Slovenija je v drugem četrtletju nadaljevala pozitivno dinamiko gospodarske rasti, saj se je BDP medletno povečal za 2,7 %. Ponovno je zabeležila višjo rast od povprečja EU, hkrati pa zaostajamo za rastmi večine Višegrajskih držav. Največji prispevek k rasti so imele predelovalne dejavnosti, ki so v tem času krepile izvozno dinamiko in proizvodnjo ter višja domača potrošnja.

Trgovina še uspešnejša, velik prispevek trgovina na drobno

Trgovina še uspešnejša, velik prispevek trgovina na drobno

Posebna panožna revija Trgovine vsebuje analizo poslovanja za 2015. Analiza vsebuje tudi pregled mikro in malih podjetij v 2015.

Presežen neto čisti dobiček iz leta 2008.
Trgovske družbe, aktivne v 2015, so povečale neto čisti dobiček za 223,8 mio evrov (na 521,3 mio evrov, iz 297,5 mio evrov v 2014). Neto čisti dobiček trgovcev v 2015 je bil za 75,2 % glede na predhodno leto in za 124,6 % višji od dolgoletnega povprečja (2008-2014), ko je znašal 232,1 mio evrov. NČD je bil v zadnjih osmih letih najvišji v letu 2008 (446,9 mio evrov). Čisti dobiček se je v 2015 povečal za 11,1 % , čista izguba pa zmanjšala za 46,7 %.

Geopolitika v ospredju

Geopolitika v ospredju

Britanska neznanka ostaja neznanka. Mesec julij se je letos izneveril tradiciji, saj je postregel z vrsto dogodkov, ki so znova zamajali zaupanje v kakovost okrevanja evropskega in svetovnega gospodarstva.

Kitajska zgolj lažni preplah?

Kitajska zgolj lažni preplah?

Storitveni sektor danes predstavlja že več kot polovico ustvarjene dodane vrednosti na Kitajskem, zaradi česar lahko sklepamo, da bo rast kitajskega gospodarstva v prihodnje nižja, kot smo jo bili vajini v preteklosti, vsekakor pa bo bolj kakovostna.

Pričakovanja ostajajo visoko

Pričakovanja ostajajo visoko

Pozitivni obeti iz lanskega leta ostajajo ohranjeni, na osnovi ankete ekonomskega okolja in analiza anketnega vprašalnika. Pričakovanja o rasti na izvoznih trgih bodo gonilo rasti EBITDA, neto dobička, investicij in zaposlenih. Izpostavljamo: - Pričakovanja ostajajo visoka - Obeti na tujih trgih dobri - Dobiček navzgor, predvsem pri velikih - Večja rast investicij MSP-jev - Administrativne ovire znova številka 1

Padec optimizma v razvitih državah

Padec optimizma v razvitih državah

O padcu optimizma v razvitih državah si lahko preberete v novih Tekočih ekonomskih gibanjih, april 2016. Optimizem vodstvenih kadrov o globalni ekonomiji v 2016 se je znižal, medtem ko so ugodna pričakovanja za svoje družbe ohranili. Pozitivni pogledi managerjev v razvitih državah so se precej bolj znižali kot pri tistih v državah v razvoju, po ravni optimizma pa so si podobni.

 Anketa Gospodarska pričakovanja 2016-2017

Anketa Gospodarska pričakovanja 2016-2017

Vabimo vas, da sodelujete v kratki anketi. S sodelovanjem pri anketi GOSPODARSKA PRIČAKOVANJA 2016-2017 boste pridobili poročilo o pričakovanih trendih v slovenskem gospodarstvu, vaši dejavnosti in regiji.