Zadnje četrtletje 2023 v znamenju rasti

Zadnje četrtletje 2023 v znamenju rasti

Proizvodnja predelovalnih dejavnosti se od septembra krepi v vseh skupinah dejavnosti po tehnološki zahtevnosti, z izjemo decembra, ko je bil prisoten nepričakovan padec, verjetno povezan z zaključkom poslovnega leta, ko so bile povprečne cene električne energije nadpovprečno visoke. Gradbena aktivnost je v zadnjem četrtletju nekoliko popustila po močnem predhodnem četrtletju. Vse storitvene dejavnosti so beležile ponovno rast v zadnjem četrtletju lanskega leta, predvsem IKT in gostinstvo. Rast delovno aktivnih se je v zadnjem četrtletju umirila, brezposelnih je bilo decembra 2023 skoraj za desetino manj kot leto prej, pomanjkanje delovne sile je ostalo prisotno, vendar je bilo nekoliko manj izrazito kot v predhodnih četrtletjih.

Prva ocena rasti BDP v 2023 kaže na solidno rast v Sloveniji

Prva ocena rasti BDP v 2023 kaže na solidno rast v Sloveniji

Podatek o prvi oceni realne spremembe BDP v letu 2023 v Sloveniji, ki je znašal 1,6 %, je bil nekoliko pod našimi pričakovanji (2 %), vendar ni dokončen in bi lahko avgustovska prva revizija podatkov nakazala še na nekoliko višjo rast. Glede na 10-letno obdobje (2,9 %) ali 20-letno obdobje (2,2 %) je bila rast podpovprečna, vendar še vedno precej višja kot v območju evra, kjer je v 2023 znašala 0,5 %.

Optimizem zaradi padca cen energije še ni vplival na dvig obetov v 2024

Optimizem zaradi padca cen energije še ni vplival na dvig obetov v 2024

Nemčija ključna zaviralka gospodarske rasti v območju evra v letu 2023.

Nižja svetovna gospodarska rast v 2024, višja v območju evra
Izboljšanje poslovanja storitvenih dejavnosti v 3. četrtletju

Izboljšanje poslovanja storitvenih dejavnosti v 3. četrtletju

Kljub krčenju BDP v 3. četrtletju (−0,2 % glede na 2. četrtletje po prvi oceni) so bili kasneje objavljeni podatki o gibanju prihodkov v tržnih storitvah relativno dobri, kar dviguje pričakovanja o morebitnem kasnejšem popravku rasti BDP za zadevno četrtletje.

Digitalni evro kmalu v naših denarnicah

Digitalni evro kmalu v naših denarnicah

Izrazita pojavnost izrednih klimatskih sprememb, geopolitični nemiri in napredna tehnologija bodo izzivi za podjetja v 2024

Izrazita pojavnost izrednih klimatskih sprememb, geopolitični nemiri in napredna tehnologija bodo izzivi za podjetja v 2024

Predelovalne dejavnosti, ki se spopadajo s šibkejšim povpraševanjem po blagu, bodo iskale načine za doseganje višje produktivnosti tudi z uporabo umetne inteligence v številnih procesih.

Različna davčna obravnava pravic iz delovnopravne zakonodaje

Različna davčna obravnava pravic iz delovnopravne zakonodaje

Povračila stroškov v zvezi z delom in drugi dohodki iz delovnega razmerja.

Predlog mini davčne reforme: v sedmih korakih do višje dodane vrednosti

Predlog mini davčne reforme: v sedmih korakih do višje dodane vrednosti

Analitika GZS je na upravnem odboru GZS predstavila izhodišča za mini davčno reformo, ki jo vidi kot ustrezen ukrep na poti do doseganja ambicioznega cilja 100.000 EUR dodane vrednosti na zaposlenega do 2030 (BCG, september 2023). Izoblikovali smo sedem ključnih izhodišč, ki nudijo ustrezno razvojno spodbudo za poslovanje gospodarstva.

Evroobmočje med stagnacijo in še vedno visoko inflacijo

Evroobmočje med stagnacijo in še vedno visoko inflacijo

Gospodarske napovedi za zadnje četrtletje leta 2023 kažejo na upočasnitev rasti na globalni in evropski ravni, skupaj s povišano inflacijo.