Revija s članki področja s področja gospodarskih tematik

Korporativna revija Gospodarske zbornice Slovenije

 

Bralcu ponujajo:

  • Aktualne gospodarske tematike
  • Aktualne informacije z nasvetnimi prispevki
  • Namenjena za uprave gospodarskih družb, finančnike, kadrovnike, vodje komerciale in marketinga, medije
  • Posebne tematske revije, ki izidejo ob posebnih priložnostih (Nagrajenci GZS: ob podelitvi nagrad; Slovenski izvozniki: ob podelitvi priznanj za najboljše inovacije; Top slovenska podjetja: ob Vrhu slovenskega gospodarstva)
  • Izhaja 5-krat letno, 80 strani, tiskana in elektronska verzija

Naročilo: preko "paketa gospodarskih informacij"