Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 20. do 26. februarja 2021

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 20. do 26. februarja 2021

Prva objava slovenskega BDP za leto 2020 je bila nad našimi pričakovanji (-6 %), saj naj bi se v celotnem letu skrčil le za 5,5 % (realno) oziroma za 4,3 % (nominalno). Padec potrošnje gospodinjstev (55 % BDP) v višini 9,8 % je bil ključen pri padcu BDP. Zaradi nižjega padca izvoza (-8,7 %) od uvoza (-10,2 %) je prispevek neto izvoza pozitivno vplival na povečanje BDP (za 0,4 odstotne točke). Potrošnja države je bila višja za 1,8 %, medtem ko so se investicije skrčile za zmernih 5,8 %. Od tega so bile investicije v osnovna sredstva nižje za 4,1 %, manjše zaloge pa so vplivale na nižji BDP v takšni višini (0,4 odstotne točke), kot ga je neto izvoz povečal.

Weekly Economic Highlights: Slovenia’s first GDP’s estimate above most optimistic expectation

Weekly Economic Highlights: Slovenia’s first GDP’s estimate above most optimistic expectation

First release of Slovenia’s GDP at -5.5% (real) for the 2020 was above our expectations (we were on the optimistic side of the camp) which stood at -6%. Nominal GDP decreased just by 4.3%. Contribution of the household spending (55% of GDP) proved to be the main contributor to the reduction, falling by 9.8%. Real exports fell (-8.7%) less than imports (-10.2%) implying positive contribution of net exports to GDP (by 0.4 perc. points).

Baltske države - Tekoča ekonomska gibanja v številkah

Baltske države - Tekoča ekonomska gibanja v številkah

Si želite pridobiti nov četrtletni prikaz "Baltske države - Tekoča ekonomska gibanja v številkah. Vsebuje glavne ekonomske in gospodarske kazalce za tri Baltske države. Naročite testni izvod preko e-brezplačnega izvoda.

Gospodarski trendi vredni pozornosti v 2021

Gospodarski trendi vredni pozornosti v 2021

Različna cepiva bodo do sredine leta 2021 dostopna širšemu prebivalstvu, kar bo omogočilo normalizacijo gospodarskih razmer.

Izzivi majhnih družb s fokusom na več dejavnosti

Izzivi majhnih družb s fokusom na več dejavnosti

Finančni nasvet in izziv za poslovodstvo si preberite v članku Glas gospodarstva. Gostinstvo s padcem, trgovina z rastjo.

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 13. do 19. februarja 2021

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 13. do 19. februarja 2021

Gibanje anketne stopnje zaposlenosti po metodologiji ILO pritrjuje izboljšanju na področju trga dela. Decembra naj bi se desezonirana stopnja brezposelnosti v Sloveniji znižala na 4,7 % (maj: 5,5 %), kar je pol odstotne točke več kot aprila 2020. Na ravni EU-27 je bilo povečanje pri 1 odstotni točki. Osebe, ki so bile na čakanju na delo ali skrajšanem delovnem času po tej metodologiji niso štete med »brezposelne«. To je zelo pomembno imeti v mislih v času, ko se razmere izboljšujejo ter pada delež upravičenih subjektov do pomoči, s tem pa se povečuje verjetnost znižanje dela zaposlenih, ki so danes še na podpornih shemah.

Weekly Economic Highlights: Explosion of consumer sentiment following reduction in restrictiveness measures

Weekly Economic Highlights: Explosion of consumer sentiment following reduction in restrictiveness measures

The situation on the job market continues to improve in February and follows seasonal pattern. The number of registered unemployed fell again below 90 thousand in mid-February. December numbers on new jobs added were positive as they increased by 0.2% vs. November, confirming that manufacturing and construction added most of the jobs.

Čakanje na delo in skrajšani delovni čas kot najpomembnejša ukrepa za stabilizacijo poslovanja podjetij v letu 2020

Čakanje na delo in skrajšani delovni čas kot najpomembnejša ukrepa za stabilizacijo poslovanja podjetij v letu 2020

V 2020 je skoraj 2/3 anketiranih podjetij v povprečju beležilo 30-odstoten upad prihodkov od prodaje. Na drugi strani je petina podjetij beležila povprečno rast prihodkov pri 16 %.

Srednja in Vzhodna Evropa - Tekoča ekonomska gibanja v številkah

Srednja in Vzhodna Evropa - Tekoča ekonomska gibanja v številkah

Si želite pridobiti nov četrtletni prikaz "Srednja in Vzhodna Evropa - Tekoča ekonomska gibanja v številkah. Vsebuje glavne ekonomske in gospodarske kazalce za sedem držav Srednje in Vzhodne Evrope. Naročite testni izvod preko e-brezplačnega izvoda.

Weekly Economic Highlights: Lift of lockdown measures taking further pace

Weekly Economic Highlights: Lift of lockdown measures taking further pace

Just as the public was frightened by new mutated variants of the COVID-19 virus, the numbers of infected, hospitalized, and dead people in Slovenia continued to decline on an unprecedented pace, similar to that in May 2020. The orange zone on the government traffic sign implies that all primary schools are opening on 15th February, the same goes for the last year class at secondary schools, including some lectures on universities. In addition, all retail outlets are able to operate freely. A very important restriction lifted is free movement across municipality borders and gatherings of up to 10 people.