Uspešno poslovanje malega gospodarstva

Uspešno poslovanje malega gospodarstva

Okoli 185 tisoč subjektov malega gospodarstva ustvari 57 % dodane vrednosti.

Spomladanski vzpon rasti v območju evra izgubil zagon

Spomladanski vzpon rasti v območju evra izgubil zagon

V območju evra je nedavni spomladanski vzpon rasti v drugem četrtletju izgubil zagon, saj je vse večji upad indikatorja v proizvodnji spremljala počasnejša rast v storitvenem sektorju. Prednost šibke gospodarske slike v območju evra je, da se zmanjšujejo inflacijski pritiski pri energentih in surovinah.

Visoka izvozna izpostavljenost zahteva tekoče spremljanje poslovnih partnerjev

Visoka izvozna izpostavljenost zahteva tekoče spremljanje poslovnih partnerjev

Ločiti je treba med preteklo in dinamično bonitetno oceno ter splošnim gospodarskim stanjem v gospodarstvu in situacijo pri povsem konkretnem podjetju.

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, 27. -28. teden 2023

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, 27. -28. teden 2023

V zadnjih dveh tednih je pozitivno izstopal podatek o padcu medletne inflacije v ZDA na 3 % in tudi umiritvi osnovne inflacije. V Evropi ni prišlo do pomembnih sprememb v gospodarstvu in stanja lahko opišemo kot stagnacijo oziroma zmerno rast gospodarstva zaradi storitvenih dejavnostih. Kompleksne visoko tehnološke industrijske dejavnosti beležijo rasti, sledi panoga financ in tehnološke opreme ter industrijskih storitev. V drugih dejavnostih beležijo padce proizvodnje, ki pa so izrazitejši v energetsko intenzivnih dejavnostih.

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, 23. -26. teden 2023

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, 23. -26. teden 2023

Cenovna gibanja v Sloveniji ostajajo izrazito močna in le ugoden prispevek nižjih cen naftnih derivatov znižuje letno inflacijo, medtem ko je bila ta v zadnjih dveh mesecih dvakrat zapored višja od 1 odstotka. To povečuje tudi verjetnost, da bo rast cen trajala dlje časa in bo višja, saj se plače usklajujejo z zamikom. Cenovna gibanja sicer prispevajo tudi k rasti prihodkov države, ki so v 1. četrtletju leta porasli precej močno. Šibki junijski podatki o razpoloženju nabavnikov v območju evra povečujejo pričakovanja o padcih industrijske proizvodnje v prihodnjih mesecih, kjer pod udarom ostajajo energetsko intenzivne dejavnosti.