Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 23. do 29. januarja 2021

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 23. do 29. januarja 2021

Evropska komisija se je 28. januarja odločila podaljšati začasni okvir za državno pomoč, sprejet 19. marca 2020 za podporo gospodarstvu ob izbruhu koronavirusa, in sicer do 31. decembra 2021. Prav tako se je odločila razširiti področje uporabe začasnega okvira, in sicer tako, da je povišala zgornje meje, ki so v njem določene, in omogočila, da se do konca naslednjega leta nekateri vračljivi instrumenti pretvorijo v neposredna nepovratna sredstva. Navedeno najavo smo pričakovali in je zelo pozitivna, saj državam spet omogoča več manevrskega prostora pri podpori gospodarstvu. Začasni okvir naj bi sicer prenehal veljati 30. junija 2021, razen za ukrepe dokapitalizacije, ki bi se lahko odobrili do 30. septembra 2021.

Weekly Economic Highlights: A gradual reduction in restrictiveness measures

Weekly Economic Highlights: A gradual reduction in restrictiveness measures

In January 2021, the sentiment indicator increased by 2. 2 p. p. compared to December 2020. The monthly increase was influenced by all confidence indicators, except one (retail trade). The manufacturing confidence indicator was 4 percentage points higher than in December 2020.

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 16. do 22. januarja 2021

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 16. do 22. januarja 2021

Mnenje slovenskih potrošnikov je bilo januarja celo nekoliko višje kot decembra (+1), kar je bilo nad našimi pričakovanji (-2). Ob tem velja sicer opozoriti na spremembo metodologije, pri čemer ni znano, ali izmerjena sprememba dejansko upošteva te prilagoditve. Če pogledamo ključne segmente vprašalnika, gospodinjstva ocenjujejo svoje sedanje in prihodnje finančne stanje kot boljše od decembrskega. Primernost za varčevanje sicer označujejo kot slabše, kar je verjetno posledica nizkih obrestnih mer in končno tudi pričakovane implementacije negativnih obrestnih mer na visoke depozite.

Analiza poslovanja gospodarstva v 2019

Analiza poslovanja gospodarstva v 2019

Gospodarske družbe so v 2019 prvič zabeležile več kot 100 mrd EUR čistih prihodkov od prodaje, kar je bilo za 3,1 % več kot so zabeležile družbe, ki so poslovale in oddale letno poročilo v letu 2018. Ta sprememba se nekoliko razlikuje od Ajpesove metodologije (iste družbe v letih 2018 in 2019). V zadnjih desetih letih se je prodaja v povprečju povečala za 4 % na leto. Največ čistih prihodkov, 57 mrd EUR (57 % vseh čistih prihodkov), so družbe v 2019 ustvarile s prodajo na domačem trgu, s prodajo na tujem trgu pa 43 mrd EUR. Pomen izvoza v prodaji (izvoz se krepi hitreje kot prodaja na domačem trgu) se krepi že vse od leta 2008, ko je denimo znašal 28 % letne prodaje. Izvoz se je tako v zadnjem desetletju (2019/2009) okrepil iz 19 na 43 mrd EUR.

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 9. do 15. januarja 2021

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 9. do 15. januarja 2021

Naša ocena o potrebi po novih paketih podpornih ukrepov se je izkazala kot pravilna, saj se s 17. januarjem razglašena epidemija podaljšuje še za dva meseca, kar nudi ustrezno zakonsko podlago za podaljšanje nekaterih podpornih ukrepov in uvedbo novih. Povračilo fiksnih stroškov je že podaljšajo do marca 2021 (za 1. četrtletje), tudi shema skrajšanega delovna časa je bil že v 2020 podaljšana do junija 2021. V PKP8 bo verjetno podaljšano čakanje na delo (do aprila), prav tako pričakujemo, da bo država našla rešitev pri povračilu delodajalcem zaradi dviga minimalne plače. Pričakovati je, da bo minister za delo dvig minimalne plače objavil do konca januarja. Ne pričakujemo višje uskladitve od spodnje meje kot je to določeno v zakonu (+8,9 %), t. j. pri 1.025 EUR bruto.

Extension of Official Period of Pandemic and Some Support Measures

Extension of Official Period of Pandemic and Some Support Measures

The government extended the official pandemic for 2 more months, effective from January 17th, 2021. We believe the extension of support measures to be a positive sign. The scheme for covering fixed costs has been extended till the end of March (1st quarter 2021) and it is very likely (not official yet) that the scheme for supporting the job market (temporary lay-offs) will be extended until April 2021.

Improving exports of goods in final months of 2020 but a reduction of 10% on a yearly level likely

Improving exports of goods in final months of 2020 but a reduction of 10% on a yearly level likely

November data on exports (1 week ahead of Eurostat release) from Slovenian Statistical Office shows that trends have improved in final months, what was expected based on improving sentiment in manufacturing as well as anecdotal data from main companies. Y-o-y change (Nov. 20/Nov. 19) was positive (+0.9%; +EUR 30 m), for both group of markets (exports to EU: +EUR 20 m and exports to non-EU: +EUR 10 m). One must be careful by interpreting the headline figure for 11 months (-2.7% y-o-y) as the change severely underestimates the reduction of exports which is due to one-off increase in distribution of drugs of one bigger pharmaceutical group with operations in Slovenia and the region.

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, 2. do 8. januarja 2021

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, 2. do 8. januarja 2021

Novembrski podatki o izvozu blaga so bili pričakovano dobri. Medletno je bil izvoz višji za 0,9 % (30 mio EUR višji), pri čemer je bila rast na trge EU višja za 20 mio EUR, na trge izven EU pa za 10 mio EUR (relativna krepitev je bila, zanimivo, enaka: 0,9 %). Pri tem je seveda ključna razlika med izvozom na trge EU in v druge države. Izvoz v prvo skupino držav je bil v enajstih mesecih 2020 nižji za 10 % (realen padec je bil verjetno pri okoli 8 %, zaradi padca cen blaga), v druge države pa višji za 16 %, predvsem zaradi visoke rast izvoza v Švico (+93 % v prvih desetih mesecih oz. +1,7 mrd EUR), kar izvira pretežno iz poslov skladiščenja zdravil za večji zdravstveni koncern v regiji.