Poslovanje gospodarstva 2020: Epidemija covid-19 prekinila zmagovit niz

Poslovanje gospodarstva 2020: Epidemija covid-19 prekinila zmagovit niz

Leto 2020 je zaznamovala epidemija COVID-19, kar je vplivalo predvsem na vse ključne ekonomske agregate, najbolj pa na prodajo. Državne pomoči, ki so jih družbe in samostojni podjetniki koristili, so ublažili padec dodane vrednost in ohranili pretežen del zaposlenosti. Neto dobiček je upadel predvsem zaradi vnovičnih odpisov in prevrednotenj v energetski skupini, kar ne moremo pripisati epidemiji. V letu 2020 se je slovensko gospodarstvo po drugi oceni skrčilo za 4,2 %, kar je manj kot v območju evra (-6,3 %) in je bilo pretežno posledica večjega pomena industrije v gospodarstvu glede na območje evra, delno pa tudi višine in kvalitativne raznovrstnosti ukrepov države, ki so stabilizirali situacijo v gospodarstvu v spomladanskem obdobju. Ob tem je v epidemijo gospodarstvo stopilo z visoko likvidnostjo in nizko zadolženostjo, podobno je veljalo tudi za celoten finančni sektor in tudi državo.

Baltske države - Tekoča ekonomska gibanja v številkah, november 2021

Baltske države - Tekoča ekonomska gibanja v številkah, november 2021

Si želite pridobiti nov četrtletni prikaz "Baltske države - Tekoča ekonomska gibanja v številkah. Vsebuje glavne ekonomske in gospodarske kazalce za tri Baltske države z napovedmi do leta 2023. Naročite testni izvod preko e-brezplačnega izvoda.

Weekly Economic Highlights: November’s economic sentiment defied the poor epidemiological picture

Weekly Economic Highlights: November’s economic sentiment defied the poor epidemiological picture

Confidence indicators in manufacturing (+2 percentage points compared to October) and retail trade (+7 percentage points) in Slovenia increased in November, while in construction (-1 percentage points) and services (-1 percentage points) they decreased. The economic sentiment index (ESI) was thus 0.8 percentage points higher in November than in October, which is higher than our expectations (we expected a drop of 1.7 percentage points). It was also higher than the long-term average (by 4.4 percentage points).

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 20. do 26. november 2021

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 20. do 26. november 2021

Kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih (+2 o. t. glede na oktober) in trgovini na drobno (+7 o. t.) v Sloveniji sta se v novembru zvišala, v gradbeništvu (-1 o. t.) in storitvah (-1 o. t.) pa znižala. Vrednost kazalnika gospodarske klime je tako bila novembra za 0,8 odstotne točke višja kot oktobra, kar je bolje od naših pričakovanj (pričakovali smo padec v višini 1,7 o. t.). Višja je bila tudi od dolgoletnega povprečja (za 4,4 odstotne točke). Kljub rasti zaupanja v predelovalnih dejavnostih se je kazalnik proizvodnje poslabšal za 3 o. t., medtem ko so se ostali kazalniki pretežno izboljšali.

Tekoča ekonomska gibanja v številkah - Zahodni Balkan, november 2021

Tekoča ekonomska gibanja v številkah - Zahodni Balkan, november 2021

Si želite pridobiti nov četrtletni prikaz "Zahodni Balkan - Tekoča ekonomska gibanja v številkah, november 2021. Vsebuje glavne ekonomske in gospodarske kazalce za šest držav Zahodnega Balkana z napovedmi do leta 2023. Naročite testni izvod preko e-brezplačnega izvoda.

Weekly Economic Highlights: Transport infrastructure crucial for the growth of construction

Weekly Economic Highlights: Transport infrastructure crucial for the growth of construction

Compared to August, the value of construction works (in real terms) rose more than expected in September (+0.9% - expected vs. + 8.5% - preliminary reading). The uncertainty in the forecast of this aggregate is high (the monthly change is difficult to estimate reliably, subsequent revisions of the data are high).

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 13. do 19. november 2021

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 13. do 19. november 2021

Vrednost opravljenih gradbenih del (realno) je v septembru glede na avgust porasla bolj od naših pričakovanj (+0,9 % proti +8,5 %). Faktor negotovosti pri napovedi tega agregata je eden od najvišjih (z drugimi besedami: mesečno spremembo je težko zanesljivo oceniti, kasnejše revizije podatkov so visoke). Kljub temu je bila njihova realna vrednost medletno višja le za 0,7 %, v prvih devetih mesecih 2021 pa nižja za 3,7 %. V tem obdobju je bila za 8 % medletno višja le vrednost gradnje inženirskih objektov, medtem ko je bila vrednost specializiranih gradbenih del nižja za 1 %, pri gradnjah stavb pa nižja za 19,8 %.

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 13. do 19. november 2021

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 13. do 19. november 2021

Vrednost opravljenih gradbenih del (realno) je v septembru glede na avgust porasla bolj od naših pričakovanj (+0,9 % proti +8,5 %). Faktor negotovosti pri napovedi tega agregata je eden od najvišjih (z drugimi besedami: mesečno spremembo je težko zanesljivo oceniti, kasnejše revizije podatkov so visoke). Kljub temu je bila njihova realna vrednost medletno višja le za 0,7 %, v prvih devetih mesecih 2021 pa nižja za 3,7 %. V tem obdobju je bila za 8 % medletno višja le vrednost gradnje inženirskih objektov, medtem ko je bila vrednost specializiranih gradbenih del nižja za 1 %, pri gradnjah stavb pa nižja za 19,8 %.

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 6. do 12. novembra 2021

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 6. do 12. novembra 2021

Skupna vrednost industrijske proizvodnje je bila v septembru 2021 za 0,2 % višja kot v avgustu 2021. V predelovalnih dejavnostih je bila višja (za 0,2 %), v dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro in v rudarstvu pa nižja (za 4,2 % oz. za 4,1 %). V predelovalnih dejavnostih je bila dosežena rast nekoliko nad našimi pričakovanji, saj smo pričakovali 0,2-odstotno krčenje industrijske proizvodnje

Srednja in Vzhodna Evropa - Tekoča ekonomska gibanja v številkah, november 2021

Srednja in Vzhodna Evropa - Tekoča ekonomska gibanja v številkah, november 2021

Si želite pridobiti nov četrtletni prikaz "Srednja in Vzhodna Evropa - Tekoča ekonomska gibanja v številkah, november 2021. Vsebuje glavne ekonomske in gospodarske kazalce za sedem držav Srednje in Vzhodne Evrope z napovedmi do leta 2023. Naročite testni izvod preko e-brezplačnega izvoda.