Na lestvicah boljša pozicija Slovenije

Na lestvicah boljša pozicija Slovenije

Slovenija po enostavnosti poslovanja (lestvica Doing Business) boljša pred Madžarsko, Češko, in zaostaja za Nemčijo, Avstrijo, Poljsko. Slovenija je z ostalimi državami daleč najboljša na področju ustanavljanja podjetji, zaščite investitorjev, kakor tudi na področju plačevanja davkov, daleč najslabši pa na področju pridobivanja posojil in sodnem uveljavljajo pogodb.

Izboljšanja:
registracija lastništva; čezmejno trgovanje, reševanje insolvenčnosti

Poslabšanja:
pridobitev posojila, dostop do električne energije, ustanovitev podjetja

Nekaj pridobljenih mest pri konkurenčnosti

Nekaj pridobljenih mest pri konkurenčnosti

Preberite se več o vplivu nafte na nižje cene kmetijskih surovin in poletnih mesecih, ki so bili usodni za gradbeništvo.

Izpostavljamo nekaj glavnih poudarkov:
• Cenovne škarje v prid slovenski industriji
• Osnovna obrestna mera še naprej negativna
• Najhitrejša rast plač v financah
• Dobra turistične sezona in porast gostincev
• Cene kmetijskih surovin v znamenju nafte
• Industrija se krepi
• Poletni meseci usodni za gradbeništvo
• Krepitev transporta

Na vidiku več trošenja

Na vidiku več trošenja

Leto 2016 v znamenju padca investicijske in porastu zasebne potrošnje.

V letu 2016 se pričakuje počasnejšo gospodarsko rast kot v letošnjem letu, ki jo bo narekovala krepitev zasebne potrošnje in upad investicijske potrošnje. Rast zasebne potrošnje spodbujajo predvsem boljše razmere na trgu dela in nizke obrestne mere. Najnovejša napoved skupina SKEP GZS za leto 2015 napoveduje 2,5- in za 2016 1,8-odstotno gospodarsko rast.

Poudarki:
- Okrepljena zasebna potrošnja pomemben dejavnik k rasti BDP
- Strateško pomembne investicije vezane na evropske projekte
- Za 1,8 odstotnih točk višja rast izvoza od uvoza v zadnjem desetletnem obdobju
- Državna nekoliko več za potrošnjo svojega delovanja