6.6.2022 www ponudba GZS

 

Paket gospodarskih vsebin za boljše poslovne odločitve

Redna informiranost o najpomembnejših informacijah iz gospodarstva in napovedih gospodarskih trendov v Sloveniji in svetu, predstavlja za podjetje ključno prednost za sprejemanje boljših poslovnih odločitev. Nudimo vam uporabne poslovne informacije. Z naročilom letnega Paketa gospodarskih in finančnih informacij, boste dvigniti kakovost poslovnih odločitev.

Z gradivi Analitike GZS:

👍 spremljate ključne kazalce gospodarskega okolja za Slovenijo in mednarodni trg

👍 spoznate makroekonomsko okolje v katerem delujete

👍 se ustrezno odzovete na spremenjene okoliščine poslovnega okolja doma in v tujini

👍 pridobite napovedi makroekonomskih kazalcev za Slovenijo in tujino

👍 pridobite nasvete pri poslovanju in planiranju

👍 hitreje prilagodite poslovanje vašega podjetja razmeram na trgu

👍 pridobite primerjavo vašega podjetja z drugimi podjetji iz panoge in z ostalim gospodarstvom

👍 pridobite informacije o panožnih gospodarskih trendih

👍 nudimo uporabne poslovne informacije

Za naročilo paketa izpolnite obrazec:

 

»e-naročilnica«

  Komu so gradiva namenjena:
  👔  osebam na vodstvenih funkcijah - direktorjem, vodilnim menedžerjem, strokovnim delavcem

  👞 planerjem in kontrolingu, finančnikom, davčnikom, revizorjem, računovodjem, prodajnikom, nabavnikom,

  👌  strokovnim službam, ki potrebujete informacije o slovenskem poslovnem okolju,

  🚝 osebam, ki potrebujejo ključne informacije o mednarodnih trgih,

  📱   vsem, ki potrebujejo informacije s področja poslovnih informacij.

   

   V Analitiki GZS nudimo naročnikom dva paketa:

   Letni Paket gospodarskih informacij:

   • Izpod peresa glavnega ekonomista GZS (3-5 mesečno, elektronsko) - prikaz ključnih gospodarskih informacij s semaforjem napovedi.
   • Economic Highlights from Chief Economist at CCIS (1-2 mesečno, elektronsko) - prikaz ključnih gospodarskih informacij v angleškem jeziku
   • Panožne številke GG (3-5 x letno, tiskano) - Posebne analitsko tematske revije o transportu, energetiki, regijah, digitalizaciji in drugih aktualnih temah
   • Poslovanje gospodarstva iz letnih poročil (1x letno, tiskano) - analiza glavnih kategorij računovodskih izkazov za gospodarstvo in panoge
   • Makroekonomske napovedi (2x letno, elektronsko) - napoved glavnih makroekonomskih kategorij za Slovenijo
   • Gibanje cen svetovnih surovin (1-2x letno, elektronsko) - napovedi in analiza cen svetovnih surovin
   • Evropska anketa poslovnega okolja (1x letno, elektronsko) - pričakovanja gospodarstvenikov na osnovi anket
   • Ostale publikacije (prikazi na 1 strani)

      Dodatno vam k paketu zagotovimo:

   • Glas gospodarstva plus (3x letno, tiskano) - analiza trgov, napovedi poslovnih informacij, nasveti in aktualna tematika
   • Glas gospodarstva (6-9x letno, tiskano) - aktualne gospodarske tematike z nasveti
   • Discover Slovenia (4-5 letno, tiskano, v tujem jeziku) - aktualne gospodarsko-poslovne tematike fokusirane za določen trg za vaše poslovne partnerje (npr. South East Europe, Deutschland, Visegrad Four, Green-Creative-Smart-Active).

     Letni Paket finančnih informacij:

   • Poslovanje (primerjava) izbranega podjetja s panogo, tekmeci (1x letno, elektronsko) – analiza poslovanja podjetja ter benchmarking po različnih kriterijih (panogi, regiji, velikostni strukturi, itd.).
   • Ura svetovanja s področja financ (1 x letno) – svetovanje glede izborov kazalnikov za primerjavo

   Raziskave kažejo, da imajo podjetja, ki pri svojem poslovanju upoštevajo pretekle tržne razmere in napovedi, tudi do 20 % večjo rast.

    

   Bodite med njimi tudi vi!

   Cena?

   Za člane GZS (pripada 30 % članski popust).
   💶  Cena "Letnega paketa gospodarskih informacij" za člane GZS znaša 167 EUR na leto oz. 0,46 EUR na dan, brez DDV.

   💶  Cena "Letnega paketa finančnih informacij" za člane GZS znaša 132 EUR na leto, brez DDV. 
   💶  Cena obeh paketov po 20 % znižani ceni za člane GZS znaša 239 EUR na leto oz. 0,64 EUR na dan, brez DDV.

    

   Za nečlane GZS.

   💶  Cena "Letnega paketa gospodarskih informacij" za nečlane GZS znaša 238 EUR na leto oz. 0,65 EUR na dan, brez DDV.
   💶  Cena "Letnega paketa finančnih informacij" za nečlane GZS znaša 189 EUR na leto, brez DDV.
   💶  Cena obeh paketov po 20 % znižani ceni za nečlane GZS znaša 342 EUR na leto oz. 0,94 EUR na dan, brez DDV.

    

   Naročilnica

   Za naročilo paketa izpolnite obrazec

   e-naročilnica

    

   Več informacij in naročila:
   Darja Močnik
   E: darja.mocnik@gzs.si
   T: 01 58 98 291
   W: https://analitika.gzs.si/