www ponudba GZS

Paket gospodarskih vsebin za boljše poslovne odločitve

Redna informiranost o najpomembnejših informacijah iz gospodarstva in napovedih gospodarskih trendov v Sloveniji in svetu, predstavlja za podjetje ključno prednost za sprejemanje boljših poslovnih odločitev. Nudimo vam uporabne poslovne informacije. Z naročilom letnega Paketa gospodarskih in finančnih informacij, boste dvigniti kakovost poslovnih odločitev.

Kaj lahko pridobite:
👍 pripomoček pri izdelavi poslovnih načrtov,
👍 hitrejše prilagajanje poslovanja vašega podjetja razmeram na trgu,
👍 nasvete pri poslovanju in planiranju,
👍 ključne aktualne makroekonomske podatke iz slovenskega in tujega okolja,
👍 primerjavo položaja vašega podjetja z drugimi podjetji iz panoge in z ostalim gospodarstvom,
👍 strokovne informacije poznavalcev področij,
👍 napovedi podjetij in inštitucij.

Preizkusite nas.
Poslali vam bomo vzorčne primere gradiv. S tem nas boste bolje spoznali in informirali o vsebinah, ki jih pokrivamo.

Prosimo izpolnite obrazec:

»e-testna gradiva«

  Komu so gradiva namenjena:
  👔  osebam na vodstvenih funkcijah - direktorjem, vodilnim menedžerjem, strokovnim delavcem

  👞 planerjem in kontrolingu, finančnikom, davčnikom, revizorjem, računovodjem, prodajnikom, nabavnikom,

  👌  strokovnim službam, ki potrebujete informacije o slovenskem poslovnem okolju,

  🚝 osebam, ki potrebujejo ključne informacije o mednarodnih trgih,

  📱   vsem, ki potrebujejo informacije s področja poslovnih informacij.

   

   Za vas smo pripravili dva paketa:

   Letni Paket gospodarskih informacij obsega naslednja gradiva:

   • Izpod peresa glavnega ekonomista GZS (2-4x na mesec, elektronsko) - prikaz ključnih gospodarskih informacij s semaforjem napovedi.
   • Economic Highlights from Chief Economist at CCIS (1-3x mesečno, elektronsko) - prikaz ključnih gospodarskih informacij v angleškem jeziku
   • Panožne številke GG (6-9x letno, tiskano) - Posebne analitsko tematske revije o transportu, energetiki, regijah, digitalizaciji in drugih aktualnih temah
   • Poslovanje gospodarstva iz letnih poročil (1x letno, tiskano) - analiza glavnih kategorij računovodskih izkazov za gospodarstvo in panoge
   • 30 minutni webinar 1x na leto za vse naročnike
   • Makroekonomske napovedi (2x letno, elektronsko) - napoved glavnih makroekonomskih kategorij za Slovenijo
   • Tekoča ekonomska gibanja v številkah (4x letno, elektronsko) - prikaz aktualnih makroekonomskih gibanj (Zahodni Balkan, države CEE, Baltske države, …)
   • Gibanje cen svetovnih surovin (1-2x letno, elektronsko) - napovedi in analiza cen svetovnih surovin
   • Evropska anketa poslovnega okolja (1x letno, elektronsko) - pričakovanja gospodarstvenikov na osnovi anket
   • Ostale publikacije (prikazi na 1 strani)

      Dodatno vam k paketu zagotovimo:

   • Glas gospodarstva plus (3x letno, tiskano) - analiza trgov, napovedi poslovnih informacij, nasveti in aktualna tematika
   • Glas gospodarstva (6-9x letno, tiskano) - aktualne gospodarske tematike z nasveti
   • Dicover Slovenia (4-5 letno, tiskano, v tujem jeziku) - aktualne gospodarsko-poslovne tematike fokusirane za določen trg za vaše poslovne partnerje (npr. South East Europe, Deutschland, Visegrad Four, Green-Creative-Smart-Active.

     Letni Paket finančnih informacij obsega naslednja gradiva:

   • Poslovanje (primerjava) izbranega podjetja s panogo, tekmeci (1x letno, elektronsko) – analiza poslovanja podjetja ter benchmarking po različnih kriterijih (panogi, regiji, velikostni strukturi, itd.).
   • Ura svetovanja s področja financ(1 x letno) – svetovanje glede izborov kazalnikov za primerjavo

   Raziskave kažejo, da imajo podjetja, ki pri svojem poslovanju upoštevajo pretekle tržne razmere in napovedi, tudi do 20 % večjo rast.

    

   Bodite med njimi tudi vi!

   Cena?

   Verjamemo, da boste v gradivih, ki jih boste prejemali skozi celo leto, našli še mnogo uporabnih informacij.
   Članom GZS pripada 30 % članski popust.
   Redna cena "Paketa gospodarskih informacij" znaša 229 EUR brez DDV (160 EUR za člane GZS).
   Cena "Paketa finančnih informacij" 189 EUR, brez DDV (132 EUR za člane GZS). 
   S tem boste člani oba paketa dobili za 292 EUR in privarčujete 126 EUR.

   Naročilnica

   Za naročilo paketa izpolnite obrazec

   e-naročilnica

    

   Več informacij in naročila:
   Darja Močnik
   E: darja.mocnik@gzs.si
   T: 01 58 98 291
   W: https://analitika.gzs.si/