Analitika GZS

V spletnih trgovinah več B2C kot B2B prodaje

V spletnih trgovinah več B2C kot B2B prodaje

Nove spletne trgovine odpirajo tudi podjetja, ki tako nadgrajujejo svojo ponudbo v fizičnih poslovalnicah, a le redka za spletno B2B prodajo.

Nujno je razvijati nove izdelke, ki temeljijo na lastnih rešitvah

Nujno je razvijati nove izdelke, ki temeljijo na lastnih rešitvah

Razvojne aktivnosti morajo biti nenehno usmerjene v generiranje inovacij, saj le tako lahko podjetja vzpostavijo bistveno prednost pred konkurenco.

Avtomobilska industrija se bo intenzivno prestrukturirala

Avtomobilska industrija se bo intenzivno prestrukturirala

V avtomobilski in jeklarski industriji čutijo ohlajanje, v farmacevtski pa vse večjo rast povpraševanja.

Investicije na infrastrukturi nihajo iz ene skrajnosti v drugo

Investicije na infrastrukturi nihajo iz ene skrajnosti v drugo

Oviro za gradnjo predstavlja tudi nov Gradbeni zakon, ki je v primerjavi s prejšnjim rigidnejši, bolj zapleten in dolgotrajen.

Delavce morajo vzgojiti ali iskati v tujini

Delavce morajo vzgojiti ali iskati v tujini

Za nekatera delovna mesta bodo delodajalci še naprej iskali kader v tujini, več bo moralo biti tudi povezovanja z izobraževalnimi ustanovami.

Najboljša storitev za primerno ceno

Najboljša storitev za primerno ceno

Ponudniki turističnih storitev bi morali stremeti k privabljanju bolj zahtevnih gostov, obenem pa jih poskušati zadržati dlje časa ter tudi izven sezone.

Podjetja ostajajo zmerno optimistična

Podjetja ostajajo zmerno optimistična

Kljub ohlajanju, ki ga opažajo, podjetja izvajajo številne ukrepe za izboljšanje poslovanja.

Svet v 2020 v znamenju morebitnih sprememb pri politiki ZDA

Svet v 2020 v znamenju morebitnih sprememb pri politiki ZDA

Leto 2020 bo za svet pomembno, ker bodo ameriške predsedniške volitve v novembru 2020 pokazale, do katere mere se bo spreminjala ameriška usmeritev pri boju za uravnoteženje trgovinske menjave ter podpori obnovljivim virom.

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 30. novembra do 6. decembra 2019

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 30. novembra do 6. decembra 2019

V svetu je ocena poznavalcev, da se bodo trgovinske vojne preselile iz carin na druge ukrepe, ki bodo ovirale pošteno tržno igro med večjimi svetovnimi multinacionalkami. Tako kot je Francija napovedala uvedbo digitalnega davka, s katero bo obremenila predvsem ameriška podjetja, je ameriški predsednik v svarilo omenil uvedbo carin na francoske luksuzne izdelke kot tudi umik ameriškega sodelovanja v delovni skupini OECD, ki si prizadeva za poenotenje obdavčitve velikih multinacionalk, še posebej na področju nove ekonomije. Na ravni OECD predlog po zadnjih ocenah vključuje mehanizem za delitev globalnih dobičkov po ključu, ki ga predstavljajo kupci. Do sedaj veljavni principi za proizvodne družbe za storitvene niso povsem primerni. Drug princip, ki ga zagovarjajo ZDA, je uvedba minimalne obdavčitve družb, da bi ti prenehali s prenosom patentov in registriranih blagovnih znamk v davčno prijazna okolja. OECD pri tem navaja, da je že več kot 30 držav uvedlo digitalni davek, odsotnost mednarodnega dogovora pa bi lahko povečal verjetnost trgovinskih in celo davčnih vojn. Napetost med ZDA in EU-28 je visoka tudi na področju prenove svetovne trgovinske ureditve. WTO (svetovna trgovinska organizacija) zaradi odsotnosti potrditve novih sodnikov s strani ZDA ne bo mogla več zagotavljati delovanja pritožbenega sodišča, kar pomeni blokado okoli 45 primerov mednarodnih trgovinskih sporov. Tako se EU pripravlja na bilateralno arbitražo, kar pa sta do sedaj potrdili le Norveška in Kanada. Stanje, kakršno je, ZDA omogoča več proste roke pri oblikovanju lastnih predlogov o spremembah trgovinskih dogovorov s Kitajsko.

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 23. do 28. novembra 2019

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 23. do 28. novembra 2019

Septembrski podatki o transportu so zaskrbljujoči. Obseg prodaje (realno gibanje) se je septembra na letni ravni v storitvenih dejavnostih zmanjšal za 0,3 %, medtem ko je nominalna rast zaradi rasti cen znašala 3,4 %. Največje zmanjšanje realne prodaje med storitvenimi dejavnostmi so na letni ravni beležili v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 10,1 %). Sledijo jim promet in skladiščenje (za 3,2 %) ter informacijske in komunikacijske dejavnosti (za 3,0 %). Realna prodaja se je na letni ravni povečala v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 9,0 %), v gostinstvu (za 4,2 %) ter v poslovanju z nepremičninami (za 1,8 %).

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.