Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, 22. do 28. januarja 2022

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, 22. do 28. januarja 2022

Gospodarska klima v Sloveniji se je januarja 2022 pričakovano nekoliko izboljšala (s 5,1 na 5,7), kar je bilo sicer nekoliko manj od naših pričakovanj (rast za 1 indeksno točko) in na podlagi drugih kazalnikov zaupanja (ki sestavljajo gospodarsko klimo), kot smo mislili. K zvišanju vrednosti kazalnika na mesečni ravni sta namreč prispevala kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 0,5 odstotne točke) in trgovini na drobno (za 0,1 odstotne točke). Kazalniki zaupanja v predelovalnih dejavnostih, gradbeništvu (prav rast teh dveh smo pričakovali) in med potrošniki nanjo niso imeli vpliva.

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 8. do 14. januarja 2022

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 8. do 14. januarja 2022

Industrijska proizvodnja v novembru je bila v območju evra višja za 2,3 % glede na predhodni mesec, kar je visoka rast. Zmerno rast se je sicer pričakovalo, saj je bil padec v oktobru 1,3-odstoten. Opozoriti je potrebno tudi na statistično anomalijo, povezano z Irsko, kjer je industrijska proizvodnja »na papirju« v oktobru upadla za 32 %, v novembru pa je porasla za 37 %. V Nemčiji in Franciji se je novembra nekoliko znižala, porasla je v Španija in na Nizozemskem. Kljub padcu v Nemčiji so ostale države srednje Evrope beležile krepko rast. Na Poljskem je rast znašala 5,9 %, na Češkem 4,8 %, na Slovaškem 3,5 %, na Madžarskem 2,9 % in v Sloveniji 2,8 %. Na ravni EU-27 se je novembra okrepila predvsem rast proizvodnje investicijskih dobrinah (+2,3 %), potrošnih dobrin (+3 %, sicer po 3,4-odsotnem padcu v oktobru) in vmesnih proizvodov (1,4 %), medtem ko je bila pri trajnih dobrinah (vozila ipd.) nespremenjena.

Weekly Economic Highlights: November’s growth in industrial production well above expectations

Weekly Economic Highlights: November’s growth in industrial production well above expectations

The total value of industrial production in Slovenia in November 2021 was 2.8% higher than in October 2021, which was significantly higher than we expected (no change compared to October). It was higher in manufacturing and mining (by 3.2% and 2.6%, respectively), and lower in energy (by 2.9%), mainly due to poorer rainfalls. Compared to November 2020, it was higher by 10.1% and compared to November 2019 by 8.7%.

Weekly Economic Highlights: Trade with the world higher at the end of the year 2021

Weekly Economic Highlights: Trade with the world higher at the end of the year 2021

According to first estimate, Slovenia exported goods worth EUR 3.7 billion in November 2021, which was almost a quarter more than in the same month last year. In the first 11 months of the past year, growth was 19% (relative growth was the same in EU countries as in other countries), but of course the nominal increase in exports on the EU market was correspondingly much higher. In the autumn forecast, we estimated that the growth of exports in 2021 will be 12%. In same month, EUR 4.17 billion worth of goods were imported (26% more).

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, 1. do 7. januarja 2022

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, 1. do 7. januarja 2022

V novembru 2021 je Slovenija izvozila po prvih ocenah za 3,7 mrd EUR blaga, kar je bilo skoraj za četrtino več kot v istem mesecu lani. V 11 mesecih leta je bila rast 19-odstotna. Še v jesenski napovedi smo pri Analitiki GZS ocenjevali, da bo rast izvoza v 2021 12-odstotna. Rast uvoza blaga je znašala 30 % v prvih 11 mesecih (naša jesenska ocena: +17 %). Iz držav EU smo uvozili za 24 % več, iz držav nečlanic pa za 42 %, k čemer je prispevala tudi visoka rast cen surovin in energentov. Tako pri rasti uvoza in izvoza moramo opozoriti na rast prometa z blagom, ki ni izdelan v Sloveniji (cestna vozila, del električne energije ipd.) in vpliva višjih cen surovin in energentov na rast. Glede na podatke o blagovni menjavi v novembru lahko ugotovimo, da je bilo zadnje četrtletje 2021 precej verjetno dobro tako za izvoznike kot za domačo potrošnjo in investicijsko potrošnjo. Prva ocena rasti realnega BDP med 6 in 7 % za 2021 je tako precej na mestu.

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 18. do 24. decembra 2021

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 18. do 24. decembra 2021

Kljub zadržanim pričakovanjem o gibanju gospodarske klime, se je ta decembra zopet močneje povečala. Porasla je drugi zaporedni mesec in se povzpela blizu julijske (2021) vrednosti oz. vrednosti iz avgusta 2019. Podatki so desezonirani in kažejo, da se je krepko povečal kazalnik zaupanja v trgovini na drobno (+9 točk glede na november, na podobni ravni kot julija 2021), kazalnik zaupanja v gradbeništvu (+6 točk glede na november in na zgodovinsko najvišjo vrednosti) in kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (+4 točke glede na november na julijsko vrednost). Tudi kazalnik zaupanja potrošnikov je porasel (za 3 točke glede na november), upadlo je le razpoloženje v storitvenih dejavnostih (-4 točke glede na november), pretežno zaradi nekaterih novih omejitvenih ukrepov in strahu pred novimi.

Pregled glavnih ekonomskih kazalcev v številkah v 2021

Pregled glavnih ekonomskih kazalcev v številkah v 2021

Seznanite se s pregledom ključnih makro ekonomskih kazalcev v številkah za leto 2021.

Weekly Economic Highlights: Prospects for CPI growth in Slovenia in 2022 and 2023 rising above 2%

Weekly Economic Highlights: Prospects for CPI growth in Slovenia in 2022 and 2023 rising above 2%

December estimates of economic growth (GDP) for Slovenia (compiled by Consensus Economics) for 2021 strengthened despite the weak growth in the Q3 2021 (they rose for FY from 6.0% in November to 6.3% in December, which is also our central estimate). In the latest issue of the Slovenian Economic Mirror, IMAD estimated that economic growth in 2021 is likely to be 0.5 to 1 percentage point higher than its own autumn estimate (therefore between 6.6% and 7.1%). On the other hand, the average estimate of independent contributors for GDP growth for 2022 decreased slightly (from 3.9% to 3.8%, our estimate: +4.4%, December OECD estimate: +5.4%). Adjustments for inflation were not minor. The average inflation estimate (CPI) rose from 1.6% to 1.8% (for 2021) and from 2.1% to 2.4% (for 2022). In 2023, average inflation is expected to be 2.1% (previous month's estimate: 2.0%). Expectations in industrial production remained unchanged (growth at + 4.8%; our estimate: +3.8%).

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 11. do 17. decembra 2021

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 11. do 17. decembra 2021

Decembrske ocene gospodarske rasti (BDP) za Slovenijo (Consensus Economics) za leto 2021 so se kljub šibki rasti v 3. okrepile (s 6,0 % v novembru na 6,3 %, kar je tudi naša osrednja ocena). Ob tem je UMAR v zadnji aktualni številki Ekonomskega ogledala ocenil, da bo gospodarska rast v 2021 verjetno za pol do 1 odstotne točke višja od lastne jesenske ocene (torej bo med 6,6 % in 7,1 %). Na drugi strani se je nekoliko znižala povprečna ocena rasti BDP za leto 2022 (s 3,9 % na 3,8 %, naša ocena: +4,4 %, decembrska ocena OECD: +5,4 %).

Weekly Economic Highlights: Pressures in supply chains continue to affect the rise in producer prices

Weekly Economic Highlights: Pressures in supply chains continue to affect the rise in producer prices

Global sector PMI in November remained relatively high. 19 out of 21 sectors recorded business growth. Activity in finance (insurance companies, other financial institutions, excluding banks), transportation, industrial services and software development, banks and the production of technological equipment strengthened the most. The decline was present in the metals and minerals sector and in the automotive and auto parts industries, but the decline in the latter was relatively small. Price pressures continued to be high globally. They were particularly high for input prices in technological equipment, building materials, the chemical industry and the paper industry.