Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, 28. teden 2024

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, 28. teden 2024

Od začetka meseca maja se povprečna promptna cena prevoza klasičnega ladijskega kontejnerja (40 čevljev) po oceanu zopet močno draži. Ta je v preteklem tednu dosegla 5.900 USD, kar je največ po 25. avgustu 2022. Od doseženega vrha v septembru 2021 (10.377 USD) je cena nižja za 43 %. Glede na ceno pred pandemijo (2019), ko je bila cena najema pri 1.420 USD, je cena višja za več kot 4-krat. Na tedenski ravni so za 3 % porasle cene prevoza med Šanghajem in New Yorkom (9.387 USD). K rasti zadnjih je prispevalo tudi podpovprečno stanje vodnatosti Panamskega prekopa, ki se sicer postopoma izboljšuje, vendar vpliva na manjši in dražji ladijski promet. Na višanje cen ladijskega prevoza vpliva rast cen zavarovanj ob še vedno prisotnih napadih Houtijev ob obali Jemna v Rdečem morju. Prav tako del porasta cen pripisujemo odločitvam trgovcev o predčasni dobavi blaga ob časovno daljšem transportu blaga in morebitnih nepredvidenih zapletih v dobavnih verigah. Omenjeno je razvidno tudi v kitajskih izvoznih podatkih, ki za junij nakazujejo najvišjo rast izvoza v zadnjih 15-ih mesecih. Rast cen prevoza tako pripisujemo tudi sezonsko nadpovprečnemu povpraševanju evropskih in ameriških kupcev po blagu, izdelanem v Aziji.

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, 27. teden 2024

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, 27. teden 2024

V 1. četrtletju 2024 so se cene stanovanjskih nepremičnin v EU-27 povišale za 0,4 % glede na prehodno četrtletje. Tako so nadomestile 0,3-odstotni padec v predhodnem četrtletju. Povišanje cen je bilo visoko v manjših državah (Bolgarija: +7,1 %, Madžarska: +5,1 %, Litva: +3,3 %, Španija: +2,7 %, Latvija: +2,7 %). V Franciji so drugo zaporedno četrtletje upadle (-2,1 %; predhodno: -2,7 %), kot tudi v Nemčiji (-1,1 %; predhodno: -2,0 %), medtem ko so bile v Italiji v zadnjih treh četrtletji bolj kot na podobni ravni. Nizka brezposelnost, rast plač in inflacija so dejavniki, ki prispevajo k stabilizaciji cen.

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, 26. teden 2024

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, 26. teden 2024

Indeks poslovne klime ifo v Nemčiji je junija nekoliko presenetljivo upadel, in sicer na 88,6 (89,3 v maju), kar je najnižja raven v zadnjih treh mesecih. K temu je prispevalo nazadovanje pričakovanj glede prihodnjega poslovanja, medtem ko je bila ocena trenutnih razmer nespremenjena.

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, 25. teden 2024

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, 25. teden 2024

V drugem četrtletju je bila gospodarska klima v Sloveniji najvišja po 1. četrtletju 2023, k čemur je prispevalo zaupanje med potrošniki (najvišje po zadnjem četrtletju 2021), v trgovini (najvišje po 3. četrtletju 2022), predelovalnih dejavnostih (najvišje po 1. četrtletju 2023) in storitvah (najvišje po 2. četrtletju 2023), medtem ko je bilo v gradbeništvu najnižje po zadnjem četrtletju 2020. Rast gospodarske klime podpira predvsem trend zniževanja rasti cen, kar krepi realno kupno moč. V juniju bo učinek osnove skoraj zagotovo vplival na to, da bo inflacija v Sloveniji na letni ravni upadla pod 2 %, kar bo dodatno prispevalo k rasti razpoloženja med potrošniki.

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, 24. teden 2024

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, 24. teden 2024

Podatki o industrijski proizvodnji v predelovalnih dejavnostih v Sloveniji so precej spremenljivi, saj visokim padcem v posameznem mesecu (marec glede na februar: -6,9 %) sledijo tudi visoke rasti (april glede na marec: +5,7 %), kljub desezoniranem pogledu na podatke. Trimesečno drseče povprečje kaže, da okrevanje proizvodnje poteka od zadnjega četrtletja lani. Rast so poganjale dejavnosti, združene v visoko tehnološki proizvodnji, kjer ima največji pomen proizvodnja farmacevtskih izdelkov, manjšega pa tudi elektronska industrija.

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, 23. teden 2024

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, 23. teden 2024

Povprečne cene električne energije za negospodinjske odjemalce v Sloveniji pred DDV so se v 1. četrtletju (169 EUR/MWh) znižale za petino glede na predhodno četrtletje, zemeljskega plina pa za šestino. Spremembe so bile bolj izrazite pri električni energiji, tudi zaradi večje pojavnosti letnih pogodb za nakup. Cene električne energije so bile najnižje po 2. četrtletju 2022, zemeljskega plina pa najnižje po zadnjem četrtletju 2021. Kar preseneča je predvsem to, da se v 1. četrtletju ta padec cen še ni odrazil v znatni rasti industrijske proizvodnje, ki pa bo verjetno večja v drugem in tretjem četrtletju, kar nakazuje okrevanje proizvodnih PMI v regiji.

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, 22. teden 2024

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, 22. teden 2024

Majski podatki o poslovni klimi v nemški predelovalni dejavnosti so bili najboljši v zadnjem letu, k čemer je prispeval bolj optimističen pogled na prihodnost kot tudi ocena aktualnih razmer. Glede na vrednost kazalnika (-6,2) pa visoke rasti ni pričakovati. Izboljšalo se je tudi poslovno razpoloženje v trgovini (še posebej v veleprodaji) ter v gradbeništvu, medtem ko se je optimizem v storitvah nekoliko ohladil. Verjetnost gospodarske rasti v Nemčiji je v skladu z ifo-vim semaforjem pri 85 %.

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, 21. teden 2024

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, 21. teden 2024

Povprečna rast cen storitev v najpomembnejših tržnih storitvah v Sloveniji se umirja, in sicer v obdobju zadnjega leta najbolj izrazito v transportu (+0,7 % četrtletna povprečna rast), IKT dejavnostih (+0,7 %) in drugih raznovrstnih dejavnostih (+0,7 %), medtem ko ostaja visoka v gostinstvu, pri 2 %. Vseeno se je rast tudi v gostinstvu znižala na najnižjo po 1. četrtletju 2022. Povprečna rast cen vseh storitev (0,9 % na povprečni četrtletni ravni) je bila najnižja po drugem četrtletju 2021 in nakazuje na umirjanje inflacijskih pritiskov pri domačih storitvah.

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, 20. teden 2024

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, 20. teden 2024

Zadnja štiri četrtletja se število prostih delovnih mest v Sloveniji nekoliko znižuje (20.470 v 1. četrtletju 2024), vendar ostaja zgodovinsko nadpovprečno. Izrazit padec povpraševanja so beležili v predelovalnih dejavnostih, gradbeništvu in trgovini, kjer je polovica vseh prostih delovnih mest. Povečalo se je število prostih delovnih mest v transportu, kar pripisujemo obratu cikla zalog v industriji, distribuciji in trgovini zaradi višjega povpraševanje kupcev. Zmerno zniževanje števila prostih delovnih mest naj bi vplivalo na počasnejšo rast plač v prihodnjih mesecih.

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, 19. teden 2024

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, 19. teden 2024

Marčevski podatki o gibanju industrijske proizvodnje v predelovalnih dejavnostih so pokazali splošno prisoten padec po vseh namenskih skupinah proizvodov, kar je bilo negativno presenečenje. Na četrtletni ravni je industrijska proizvodnja vendarle drugo zaporedno četrtletje skromno porasla, in sicer za 0,7 % po 0,8-odstotni rasti v zadnjem četrtletju lani. Kljub temu je bila v 1. četrtletju letošnjega leta še vedno za 3 % nižja kot lani.