Prikazi o slovenskem gospodarstvu

Slovenija v številkah

Ključni podatki o slovenskem gospodarskem okolju v letu 2021 z napovedmi v letu 2022

Dostop do zadnje številke - 23 strani (preko naročilnice)
Cena: 50 EUR, brez DDV

 

Katere podatke o Sloveniji je dobro vedeti

Celovita makroekonomska slika Slovenije z letnimi podatki

 

 • Na letnem nivoju
 • Zajem ključnih makroekonomskih podatkov o BDP, strukturi dodane vrednosti, inflaciji, brezposelnosti, izvozu, itd.
 • Dostopna za naročnike »Gospodarskega paketa«
 • Letna izdaja

 

Dostop do zadnje številke - 1 stran

 


Slovensko gospodarsko okolje v številkah

Aktualni mesečni hitri podatki o slovenskem gospodarstvu

 • Zajem zadnjih izbranih makroekonomskih podatkov
 • 2 strani, elektronska izdaja

Dostop do zadnje številke - 1 stran

     

 


Macroeconomic Outlook and Main Indicators

Zbrane glavne makroekonomske informacije o slovenskem gospodarstvu v različnih gradivih v angleškem jeziku


- Main facts on Slovenia

 • Letni ali polletni podatki
 • V angleškem jeziku
 • Celovita makroekonomska slika Slovenije z letnimi podatki
 • 1 stran, elektronska izdaja

Dostop do zadnje številke - 1 stran

 

- Current Economic Indicators - Slovenia

 • Letni, polletni, četrtletni podatki
 • V angleškem jeziku
 • Prikaz najpomembnejših ekonomskih kazalcev: BDP, inflacija, plače na zaposlenega, industrijska proizvodnja, uvoz in izvoz blaga, pokojnine, itd.
 • 1 stran, elektronska izdaja

Dostop do zadnje številke - 1 stran