KiviNovice

Cene surovin v 2020 z močnimi padci in vzponi. Po strmem padcu v začetku leta 2020, zaradi pandemije COVID-19, so v drugem polletju 2020 skoraj vse cene surovin znatno porasle. Napoved cen surovin ostaja izjemno negotova, ker so cene odvisne od trajanja in resnosti pandemije in hitrostjo razvoja in distribucije cepiva kot tudi od klasičnih dejavnikov ponudbe in povpraševanja. Predvideva se rast cen energetskih in ne-energetskih surovin.