Spomladanska gospodarska napoved za Slovenijo za obdobje 2023 – 2026, maj 2023

Spomladanska gospodarska napoved za Slovenijo za obdobje 2023 – 2026, maj 2023

Visok padec cen premoga in zemeljskega plina ter nekaterih kmetijskih surovin je doprinesel k nekoliko nižji inflaciji (območje evra: 7 % v aprilu, Slovenija: 9,2 %), obenem pa visoka rast neto prejemkov, še posebej plač, ugodno vpliva na vnovično pozitivno realno rast dohodkov gospodinjstev. Za leto 2023 pričakujemo relativno nizko realno rast (1,5 %), ki je sicer višja od naše predhodne napovedi (1,1 %) in predvsem odraža nizko realno rast zasebne potrošnje in zmernejšo rast izvoza ter investicij ter podobno rast državne potrošnje kot v 2022.

Makroekonomska napoved: Okoli 2-odstotna gospodarska rast v naslednjih treh letih

Makroekonomska napoved: Okoli 2-odstotna gospodarska rast v naslednjih treh letih

V letu 2023 Analitika GZS po osrednjem, najbolj verjetnem scenariju, ki mu pripisujemo okoli 70-odstotno verjetnost, 1,1-odstotno realno rast BDP, kar bo posledica znatno upočasnjene rasti zasebne potrošnje (+1,5 %; +7 % v 2022) in izvoza (+2,5 %; +8 % v 2022), kar predvsem odraža vpliv visoke ravni cen na realno potrošnjo gospodinjstev doma in v tujini. Bruto investicije naj bi se še povečale in sicer z rastjo (4,0 %), ki je nad zgodovinskih povprečjem. To bo posledica še vedno visokega obsega stanovanjske gradnje in prispevka pomembnih infrastrukturnih projektov (izgradnja 2. tira, tretja razvojna os, obnova železnic) k rasti investicij. Tudi prispevek investicij v stroje in opremo bo še pozitiven, ker tako podjetja lažje povečujejo obseg poslovanja ob hkratnem strukturnem pomanjkanju zaposlenih.

Gospodarska napoved za Slovenijo 2022-2024, marec 2022

Gospodarska napoved za Slovenijo 2022-2024, marec 2022

Zasebna potrošnja in investicije ostajajo najpomembnejši gonili okrevanja gospodarske aktivnosti v Sloveniji. Pri Analitiki GZS pričakujemo okoli 3,7-odstotno realno rast BDP v 2022 in 3,2-odstotno v 2023.

Gospodarska pričakovanja ugodna tudi po močnem post-pandemičnem preobratu v 2021

Gospodarska pričakovanja ugodna tudi po močnem post-pandemičnem preobratu v 2021

Investicije in zasebna potrošnja bosta v naslednjih dveh letih najpomembnejši gonili okrevanja gospodarske aktivnosti v Sloveniji. Pri Analitiki GZS pričakujemo okoli 4,4-odstotno realno rast BDP v 2022 in 3,3 -odstotno v 2023 (po 6,3-odstotni v 2021).

Gospodarske napovedi za Slovenijo 2021-2023

Gospodarske napovedi za Slovenijo 2021-2023

Zasebna potrošna in investicije bosta ključna dejavnika pri okrevanju slovenskega gospodarstva v naslednjih letih, pri čemer bo v 2021 zelo pomemben tudi odboj pri izvozu.

Makroekonomska napoved 2020-2022

Makroekonomska napoved 2020-2022

Okrevanje v 2021 naj bi bilo v Sloveniji krepko, saj pričakujemo 5-odstotno gospodarsko rast. Pri tem smo upoštevali, da je bil padec ekonomske aktivnosti v Sloveniji največji v 2. četrtletju 2020 (13-odstotni padec BDP), medtem jo bo v 4. (2020) nekje pri 7 do 8 odstotkih. V začetku leta 2021 bodo negativne posledice epidemije blažili še ukrepi fiskalne politike (fiskalni paketi pomoči), denarne politike (ugodni pogoje financiranja) ter povečan priliv EU sredstev.

Lockdown 2.0 - nova kriza na obzorju?

Lockdown 2.0 - nova kriza na obzorju?

Izziv za poslovodstvo: Smo manjše gostinsko podjetje, ki je preteklo leto odprlo nove prostore, ki pa jih sedaj gosti zaradi zajezitvenih ukrepov ne morejo uporabljati. S spletno dostavo smo ublažili padec prodaje na -30 %, pri čemer je padec marže nekoliko višji, ker del končne cene namenimo dostavljavcem. Za namen izgradnje prostorov smo dobili ugodno posojilo, katerega del glavnice se izteče marca naslednje leto. Zaprosili smo že za odlog plačila davkov, ne pa še za odlog kreditnih obveznosti. Ali lahko računamo, da zanj zaprosimo v naslednjem letu? V osnovi ne želimo jemati državne pomoči, vendar nas skrbi razvoj prihodkov od prodaje v naslednjem letu.

Slovensko gospodarstvo - prehod v zrelo fazo poslovnega cikla