The forward-looking indicators in May show a continuation of the moderate growth in the EA-19

The forward-looking indicators in May show a continuation of the moderate growth in the EA-19

As expected, the economic climate in Slovenia decreased slightly in May (-1.4 percentage points compared to April, our estimate: -1.5 p.p.). Change was negatively affected by fall in in manufacturing confidence (-0.9 p.p.) and consumer sentiment (-0.7 p.p.). The effects of services and construction indicators were positive (each contributed +0.2 p.p.). The confidence indicator in retail trade had no effect. Compared to May 2021, the value of the economic climate indicator was lower by 2.8 p.p. Compared to the long-term average, optimism was highest in construction (+36 p.p.), retail trade (+16 p.p.) and services (+8 p.p.). In manufacturing it remained higher, but only by 2 p.p.

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 21. do 27. maja 2022

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 21. do 27. maja 2022

Sestavljeni PMI za območje evra je v maju po prvi oceni (podatki so bili anketno zbrani med 12. in 20. majem) nekoliko upadel (s 55,8 v aprilu na 54,9), kar je bila posledica nekoliko nižje rasti v storitvah (56,3) in slabših pričakovanj v predelovalnih dejavnostih (54,4), vendar se je ocena tekoče proizvodnje (v maju) izboljšala na 51,2. Na podlagi tega indikatorja je pričakovati tudi v 2. četrtletju zmerno rast proizvodnje v območju evra.

Inflacija zaradi rasti cen v gospodinjstvih šele v povojih

Inflacija zaradi rasti cen v gospodinjstvih šele v povojih

Geopolitična tveganja narekujejo trende cenam energentov in hrani.

Cene surovin v luči geopolitičnih dogodkov v vzhodni Evropi

Cene surovin v luči geopolitičnih dogodkov v vzhodni Evropi

Cene surovin v luči geopolitičnih dogodkov v vzhodni Evropi

Kaj nedavni dvig obrestnih mer pomeni?

Kaj nedavni dvig obrestnih mer pomeni?

Kaj nedavni dvig obrestnih mer pomeni? Izdaja obveznice ali najem posojila.

Srednja in Vzhodna Evropa - Tekoča ekonomska gibanja v številkah, maj 2022

Srednja in Vzhodna Evropa - Tekoča ekonomska gibanja v številkah, maj 2022

Novo četrtletno gradivo "Srednja in Vzhodna Evropa - Tekoča ekonomska gibanja v številkah, maj 2022, vsebuje glavne ekonomske in gospodarske kazalce za sedem držav Srednje in Vzhodne Evrope z napovedmi do leta 2024.

Weekly Economic Highlights:  Slovenia’s Q1 2022 GDP with high growth

Weekly Economic Highlights: Slovenia’s Q1 2022 GDP with high growth

Slovenia's GDP in the Q1 2022 was 0.8% higher in real terms than in the previous quarter (seasonally and calendar adjusted), which is a significant slowdown compared to the growth we have been accustomed to since the beginning of 2021. Nevertheless, growth can be described as extremely high, as it followed a 5.3% quarterly growth in the Q4 2021, and such growth is usually followed by a decline. Growth of 0.8% was also higher than in the EU-27 (+0.4%) and four times higher than our estimate (+0.2%). Quarterly growth was high in many European countries (Romania: + 5.2%, Portugal: + 2.6%, Austria: + 2.5%, Poland: + 2.4%, Latvia: + 2.1%) and that shows the March invasion of Ukraine has not yet had a major economic impact. The key reason was the strong growth in the European service sector.

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 7. do 20. maja 2022

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 7. do 20. maja 2022

Slovenski BDP je bil v 1. četrtletju 2022 realno višji za 0,8 % glede na predhodno četrtletje (desezonirano), kar je znatna upočasnitev glede na rasti, ki smo jih bili vajeni od začetka leta 2021. Kljub temu lahko označimo rast kot izjemno visoko, saj je sledila 5,3-odstotni četrtletni rasti v zadnjem četrtletju 2021, in takšnim rastem običajno sledi padec. 0,8-odstotna rast je bila prav tako višja kot v EU (+0,4 %) in 4-krat višja od naše ocene (+0,2 %).

Napoved cen svetovnih surovin 2022-2023

Napoved cen svetovnih surovin 2022-2023

Cene surovin so bile v prvem četrtletju 2022 precej nestanovitne, vendar so še naprej pretežno naraščale zaradi negotove ponudbe. Glavna tveganja pri napovedi cen surovin so odvisna od trajanja vojne v Ukrajini in resnosti motenj blagovnih tokov, s ključnim tveganjem, da bi lahko bile cene surovin višje dlje časa, kar bi omejilo povpraševanje.

Tekoča ekonomska gibanja v številkah - Zahodni Balkan, maj 2022

Tekoča ekonomska gibanja v številkah - Zahodni Balkan, maj 2022

Nov četrtletni prikaz "Zahodni Balkan - Tekoča ekonomska gibanja v številkah, maj 2022 vsebuje glavne ekonomske in gospodarske kazalce za šest držav Zahodnega Balkana z napovedmi do leta 2024.