Analiza glavnih svetovnih cen surovin

Analiza za 30 posameznih svetovnih cen surovin in napovedi le-teh po sklopih.


Bralcu ponujajo:

·         Analizo za 30 posameznih cen surovin, v angleščini

·         HWWI indeks, ki je sestavljen iz 30-ih surovin na osnovi tehtanega povprečja

·         Povzetek in analizo glavnih svetovnih cen surovin v slovenskem jeziku

·         Analiza napovedi gibanj v svetovni ekonomiji

·         2-krat letno napovedi pripravi ekspertna skupina v okviru AIECE

 

Pregled in napovedi gibanja najpomembnejših svetovnih cen surovin, dvakrat letno, pripravi AIECE - evropskega združenja konjunkturnih inštitutov posebna ekspertna skupina za svetovne cene surovin.  V AIECE aktivno sodeluje tudi SKEP – Analitska skupna GZS.

 

Stalne rubrike po cenah surovin:

·        Vse surovine

·        Vse surovine brez energije

·        Industrijske surovine

·        Energetske surovine

 

·        Commodity price outlook

·        Outlook for energy prices

·        Outlook for Metals and minerals

·        Agricultural raw materials

·        Food and tropical beverages prices forecasts

 
Ključne informacije iz te publikacije v slovenskem jeziku objavimo tudi v reviji Konjunkturna gibanja.


Svetovne cene surovin so del Gospodarskega paketa".Naročite gradiva: 
Spletna naročilnica