Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 24. do 30. julija 2021

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 24. do 30. julija 2021

BDP v EU-27 se je v 2. četrtletju 2021 povečal za 1,9 % glede na 1. četrtletje (v območju evra za 2 %, Reuters Consensus: +1,5 %), kar je bilo več od naših pričakovanj (1,4 %). Med 11-imi državami, za katere so podatki že na voljo, je bila najvišja rast zabeležena na Portugalskem (+4,9 %, kjer je bil, mimogrede, padec BDP v 1. četrtletju visok, pri -3,2 %) in v Avstriji (+4,3 %).

Arhiv: Članki o pričakovani rasti zahodnega Balkana, poslovanju gospodarstva in napovedih za 2022

Arhiv: Članki o pričakovani rasti zahodnega Balkana, poslovanju gospodarstva in napovedih za 2022

Šest gospodarstev zahodnega Balkana, držav bivše Jugoslavije, izvzemši Slovenijo, naj bi beležilo precej različno dinamiko gospodarskega odboja, ki bo odvisna tako od dinamike cepljenja kot od pogojev zadolževanja na mednarodnih trgih in razpoložljivosti EU sredstev. >

Analiza: Gradbeništvo 2020

Analiza: Gradbeništvo 2020

Vrednost opravljenih gradbenih del je kljub izzivom epidemije covid-19 ostala na podobni ravni kot v predhodnem letu. Gradbeništvo je v letu 2020 izkazalo za 0,5 % manj čistih prihodkov od prodaje, dobiček je bil nižji za 14,2 %. V naslednjih letih lahko pričakujemo višjo rast gradbenih del, skladno z rastjo javnih investicij in ob podpori EU sredstev v zasebnem sektorju.

Weekly Economic Highlights: The slowing down of vaccination dynamics around the world poses a challenge due to a possible new global wave of infection

According to the latest data from the New York Times, 3.69 billion doses of vaccines have already been used in the world (48 per 100 people). For most vaccines, two doses are required for immunity. At the top of the scale are Malta (71% of the population vaccinated with two doses) and Iceland (70%). Among the world's major economies, the United Kingdom (54%), China (53%), Spain (51%), Canada (51%) and the United States (49%) are also at the top. In Slovenia, the share of people already received 2 jabs currently stands at 37%, which is close to France, the Czech Republic and Sweden.

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 10. do 23. julija 2021

Po zadnjih podatkih New York Timesa je bilo v svetu že uporabljenih 3,69 milijarde doz cepiv oz. 48 na 100 ljudi. Pri večini cepiv je sicer potrebno uporabiti dva odmerka za imunost. Na vrhu lestvice sta Malta (71 % prebivalcev cepljenih z dvema dozama) in Islandija (70 %). Med večjimi svetovnimi gospodarstvi so na vrhu še v Združenem kraljestvu (54 %), na Kitajskem (53 %), v Španiji (51 %), Kanadi (51 %) in v ZDA (49 %). V Sloveniji je trenutno delež 37 %, kar je blizu Francije, Češke in Švedske.

Weekly Economic Highlights: Continuous upgrades in economic growth estimates is accompanied by the first signals of the 4th wave

Weekly Economic Highlights: Continuous upgrades in economic growth estimates is accompanied by the first signals of the 4th wave

The European Commission (EC) published its summer forecast on Wednesday, 7 July, raising the estimate for GDP growth in the euro area for 2021 from 4.3% to 4.8% (for 2022 from 4.4% to 4.5%) as well as for inflation (from 1.7% to 1.9% in 2021 and from 1.3% to 1.4% in 2022).

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 3. do 9. julija 2021

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 3. do 9. julija 2021

Evropska komisija (EK) je v sredo, 7. julija, objavila svojo poletno napoved, kjer je zvišala oceno za rast BDP v območju evra za leto 2021 s 4,3 % na 4,8 % (za leto 2022 s 4,4 % na 4,5 %) ter za inflacijo (z 1,7 % na 1,9 % v 2021 in z 1,3 % na 1,4 % za leto 2022). Pri Sloveniji je bil pozitiven popravek rasti med večjimi. Namesto prej predvidenih 4,9-odstotne rasti v 2021 naj bi ta bila celo 5,7-odstotna, za leto 2022 pa se je napoved rahlo znižala (s 5,1 na 5 %). Konsenz neodvisnih institucij je pri 4,7-odstotni rasti BDP v 2021 in 4,4-odstotni v letu 2022, kar dejansko pomeni, da je optimistični pogled oddelka ECFIN na EK med najvišjimi.