Analiza glavnih kategorij računovodskih izkazov

Prikaz in analiza poslovanja gospodarstva po glavnih kategorijah računovodskih izkazov.

Bralcu ponujajo:

·         Analizo glavnih kategorij računovodskih izkazov za gospodarstvo in panoge,

·         Podatki in informacije, ki temeljijo na letnih poročil družb, s.p., zadrug

·         Benchmarking  na  različnih nivojih (panožnem, regijskem, velikosti, kapitalu, itd.)

·         Najpomembnejši kazalniki po metodologiji SKEP GZS

·         Kazalniki kot npr. dodana vrednost, neto čisti dobiček, finančni dolg na Ebitda, ROE, ROIC, model Z-Score  in drugi

·         Izhaja 1-krat letno, 45 strani, tiskano in elektronsko.


Stalne rubrike po glavnih računovodskih kategorijah:

·        Število subjektov  in  zaposlenih

·        Prihodkih, odhodkih

·        Izvozu

·        Poslovnem izidu

·        Produktivnosti (dodani vrednosti, stroški dela)

·       Finančnem izidu

·       EBITDi in EBITDi marže

·       Čistem dobičku, čisti izgubi

·        Neto čistem dobičku / izgubi

·        Zadolženosti  in financiranju

·        Z-Score  ali Altmanov model

·        Oslabitvi in prevrednotenjih

·        Kratkoročnih kazalnikih likvidnosti

·        Profitabilnosti in učinkovitosti

·        Dnevih vezave in obratih

·        Investicijah

·        Obrestnih merah

·        in še drugih kazalcih kazalnikih


V kolikor potrebujete analize poslovanja gospodarstva na osnovi finančnih kazalcev in kazalnikov iz letnih poročil, po dejavnostih, regijah velikosti, itd. za vaše podjetje, z možnostjo priprave samostojnega agregata po različnih kriterijih, se obrnite na SKEP GZS ali naročite "Finančni paket GZS" .  Gradiva so prilagojena podjetjem in panogam. 
»Finančni paket« obsega paket gradiv Poslovanje vašega podjetja in letni pregled Poslovanja gospodarstva, s katerimi lahko primerjate uspešnost vašega podjetja ali skupine z domačo in tujo konkurenco.  Več na  Ponudba-Gospodarskih-kazalcev-GZS


Naročilo: preko "paketa gospodarskih informacij"