Analitika GZS

Negotove napovedi ogrožajo rast.

Negotove napovedi ogrožajo rast.

Negotove napovedi ogrožajo rast. Nestabilnost finančnih trgov, geopolitična razhajanja, možen izstop Združenega kraljestva iz EU, bremena visoke javne in zasebne zadolžitve, ki zmanjšuje potencial za rast, upad cen nafte in surovin, ki nakazujejo na šibko povpraševanje, prestavljajo največja globalna tveganja in povečujejo ranljivost gospodarstev. Kljub 2,9-odstotni globalni gospodarski rasti v letu 2015, so pričakovanja za leto 2016 še precej bolj negotova.

Borzni pretresi, nafta in Kitajska

Borzni pretresi, nafta in Kitajska

SO FINANČNI TRGI ZNANILCI NOVE KRIZE ALI LAŽNI PREROK? Začetek leta so zaznamovali padci na finančnih trgih in močno znižanje cen nafte, vendar je v zadnjih dneh prišlo do stabilizacije cen ter ponovnega višanja cen vrednostnih papirjev. Cena nafte Brent se je v drugi polovici januarja dvignila za več kot desetino od najnižje ravni zabeležene v istem mesecu. Razlogi za povečano volatilnost na finančnih trgih v začetku leta velja iskati predvsem v zniževanju gospodarske rasti Kitajske, nizkih cenah surovin, močnejšemu dolarju ter političnih napetostih v nekaterih regijah. Na drugi strani ne smemo pozabiti, da so finančni trgi občutljivi tudi na ceno denarja, ki jo oblikuje politika centralnih bank.

2015 nad pričakovanji

2015 nad pričakovanji

Leto 2015 zaključujemo optimistično. Zadovoljni smo lahko tako nad rezultati kot nad obeti. Za Slovenijo je ključno, da je prek uspeha izvoznikov zaustavila negativne trende na trgu dela, ter s tem povrnila potrošnikom del optimizma. Ti so za zdaj še neizkoriščen potencial, ki naj bi v 2016 prinesel nasmeške tudi družbam, ki so storitveno usmerjene na domač trg.
Izpostavljamo:
- Okrepljena menjava z Nemčijo, nižja z Rusijo
- Evro še izgublja
- Najvišja rast plač v sektorju države
- Počasen upad brezposelnih
- Višja proizvodnja ob ustvarjenih zalogah surovin
- Več nakupov težjih tovornjakov

Cenovni in surovinski dejavniki v prid potrošnji

Cenovni in surovinski dejavniki v prid potrošnji

Seznanite se s trendi v razvitih in razvijajočih ekonomijah, napovedmi cen svetovnih surovin, aktualnimi panožnimi trendi. Tovrstne in še mnogo drugih informacij za načrtovanje poslovanja boste našli v novi številki revije KONJUNKTURNA GIBANJA, št. 3, december 2015 z naslovnim "Cenovni in surovinski dejavniki v prid potrošnji". Priporočeno poslovno orodje zaposlenih v kontrolingu, financah, upravi in nadzornih svetih.

Izpostavljamo:
• svet v nižji prestavi,
• cene surovin (že) dosegle dno?,
• odpornost slovenskega gospodarstva spet na preizkušnji,
• rast trga dela ob strukturnih šibkostih,
• obrestne mere nižje,
• izvozno povpraševanje v korist industriji,
• iztek evropske perspektive,
• rast storitvenih panog poganja tudi potrošnja.

Visoka pričakovanja za 2016

Visoka pričakovanja za 2016

Slovenske gospodarske družbe zelo optimistično pričakujejo gospodarsko leto 2016, medtem ko so bila pri oceni za leto 2015 nekoliko previdna. Izzivi slovenska gospodarstva so povezani z vplivom glavnih zunanjih okoliščin za učinkovitost poslovanja. Tako tuje kot domače povpraševanje in stroški dela so ključne pojasnjevalne spremenljivke za slovenske družbe. Pomembnost pogojev financiranja se znižuje, kar je posledica zniževanja zadolženosti ter večje sposobnosti samostojnega financiranja investicij. Slovenske družbe so previdne pri napovedi o prodaji na domačem trgu v letu 2015 in precej bolj optimistične za leto 2016. Raven optimizma naj bi med letoma najbolj porasla pri mikro in malih družbah. Pri napovedih prodaje na tujih trgih so pričakovanja že tretje zaporedno leto visoka, vendar nižja kot v vprašalniku za leto 2014. Raven izvoznega optimizma je za leto 2016 glede na 2015 nekoliko višje po vseh velikostih družb.

Na lestvicah boljša pozicija Slovenije

Na lestvicah boljša pozicija Slovenije

Slovenija po enostavnosti poslovanja (lestvica Doing Business) boljša pred Madžarsko, Češko, in zaostaja za Nemčijo, Avstrijo, Poljsko. Slovenija je z ostalimi državami daleč najboljša na področju ustanavljanja podjetji, zaščite investitorjev, kakor tudi na področju plačevanja davkov, daleč najslabši pa na področju pridobivanja posojil in sodnem uveljavljajo pogodb.

Izboljšanja:
registracija lastništva; čezmejno trgovanje, reševanje insolvenčnosti

Poslabšanja:
pridobitev posojila, dostop do električne energije, ustanovitev podjetja

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.