Analitika GZS

Arhiv: Začetek veljavnosti dodatnih carinskih dajatev na uvoz nekaterih proizvodov po poreklu iz ZDA v EU, kot odziv EU na uvedbo dodatnih carinskih dajatev ZDA na uvoz določenih izdelkov iz jekla in aluminija iz EU

Evropska komisija je danes, 20. junija 2018, sprejela predlog Izvedbene uredbe Komisije o nekaterih ukrepih trgovinske politike v zvezi z nekaterimi proizvodi s poreklom iz ZDA in o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2018/724. Uredba bo 21. junija 2018 objavljena v Uradnem listu EU in bo začela veljati naslednji dan po objavi, 22. junija 2018.

Če vas banka še ne želi poznati, je faktor pravi naslov

Če vas banka še ne želi poznati, je faktor pravi naslov

Izziv za poslovodstvo: Prejeli smo večje povpraševanje s strani dveh kupcev, ki predstavlja dvakratnik našega letnega prometa. En kupec je javni zavod, ki je sicer dober plačnik, a je njihov plačilni rok 60 dni. To za nas predstavlja potrebo po višjem obratnem kapitalu za nakup repromateriala.

Nove pridobitve v energetiki

Nove pridobitve v energetiki

V skupini HSE letos ne bo izvedena oz. zaključena nobena večja investicija, je pa letos predviden začetek zagonskih preizkusov na mali hidroelektrarni (HE) Kneža.

ANALIZA: ENERGIJA 2017

ANALIZA: ENERGIJA 2017

Energetska dejavnost je glede na ostale zelo specifična, saj je regulirana na številnih področjih, ker je to potrebno za zanesljivo in varno oskrbo z energenti ter tudi predvidljivo dinamiko fiskalnih virov, ki jih državi zagotavlja poraba energentov (trošarine za energente, dodatki za OVE, DDV).

Poslovanje malega gospodarstva v znamenju nadpovprečne gospodarske rasti

Poslovanje malega gospodarstva v znamenju nadpovprečne gospodarske rasti

Petodstotna gospodarska rast v letu 2017 (realno), velika okrepitev gradbeništva ter domača potrošnja so ključni razlogi za rekordne rezultate malega gospodarstva.

Rast za velike izvoznike

Rast za velike izvoznike

Največji izvozniki (nad 25 milijonov izvoza) so v 2017 prodajo na tujih trgih povečali za 21,4 % in hkrati ustvarili najvišjo dodano vrednost na zaposlenega.

Vse, kar morate vedeti o pravici do regresa

Vse, kar morate vedeti o pravici do regresa

Pravica do letnega dopusta vključuje tudi pravico do regresa za letni dopust. Na kaj morate biti pozorni?

Novost za podjetja, ki izvažajo v Nemčijo

Novost za podjetja, ki izvažajo v Nemčijo

V Nemčiji s 1. 1. 2019 stopi v veljavo nov zakon o embalaži, ki uvaja nov register gospodarskih subjektov, ki prvič dajejo embalirano blago na nemški trg. Spletna prodaja pri tem ni izvzeta.

Naj aktualni investicijski cikel ne bo vaš zadnji

Naj aktualni investicijski cikel ne bo vaš zadnji

Vsaki priložnosti pripišite tudi tveganje ter ga omejite.

Svež pogled na gospodarstvo za novo vlado

Svež pogled na gospodarstvo za novo vlado

Slovensko gospodarstvo je po zaključku recesije z dvojnim dnom (2013) ponovno pričelo zniževati primanjkljaj napram bolj razvitim državam, k čemur so pripomogli tako finančna stabilnost javnih financ in sanacija bank kot padec cen surovin, nizke obrestne mere ter okrepitev povpraševanja po ključnih slovenskih izvoznih produktih pri naših kupcih.

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.