Analiza: Gradbeništvo 2020

Slovenski gradbeni sektor v letu 2020 opravil za 2,6 mrd EUR gradbenih del


Vrednost opravljenih gradbenih del je kljub izzivom epidemije covid-19 ostala na podobni ravni kot v predhodnem letu. Gradbeništvo je v letu 2020 izkazalo za 0,5 % manj čistih prihodkov od prodaje, dobiček je bil nižji za 14,2 %. V naslednjih letih lahko pričakujemo višjo rast gradbenih del, skladno z rastjo javnih investicij in ob podpori EU sredstev v zasebnem sektorju.

Dodana vrednost v gradbenem sektorju pa je v letu 2020 predstavljala 6,3 % celotne ustvarjene dodane vrednosti vseh panog (leta 2019 je ta delež znašal 6 %), kar pomeni, da se je pomen gradbeništva okrepil. Nazadnje je sektor beležil tako visok (6,3 %) delež v nacionalnem gospodarstvu leta 2010.


Več v prilogi

Fotogalerija