Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 24. do 30. julija 2021

30.7.2021 izpod peresa

Od 24. do 30. 7. 2021

 

V 2. četrtletju 2021 rast BDP v EU-27 nad pričakovanji, v ZDA pod

 

BDP v EU-27 v 2. četrtletju precej nad pričakovanji, podobno kot inflacija

BDP v EU-27 se je v 2. četrtletju 2021 povečal za 1,9 % glede na 1. četrtletje (v območju evra za 2 %, Reuters Consensus: +1,5 %), kar je bilo več od naših pričakovanj (1,4 %). Med 11-imi državami, za katere so podatki že na voljo, je bila najvišja rast zabeležena na Portugalskem (+4,9 %, kjer je bil, mimogrede, padec BDP v 1. četrtletju visok, pri -3,2 %) in v Avstriji (+4,3 %). Tudi v Latviji (+3,7 %) in v Španiji (+2,8 %) je bila rast visoka. BDP v največjem evropskem gospodarstvu – v Nemčiji, se je okrepil za 1,5 % (po 1,8-odstotnem padcu v 1. četrtletju 2021), rast v Franciji je razočarala (0,9 % po nespremenjeni rasti v 1. četrtletju 2021). Rast je bila visoka predvsem v gospodarstvih, ki so bila bolj storitveno naravnana, kjer je umik zajezitvenih ukrepov pomembno vplival na visoko gospodarsko rast.

Cene v območju evra (metodologija HICP) so se na drugi strani v juniju 2021 povečale za 2,2 %, kar je bilo nad konsenzom analitikov na Reutersu (2,0 %) in nad našimi pričakovanju (2,1 %). V Sloveniji so se povečale za 2 %.

 

Tržne storitve z zelo različno dinamiko pri prihodkih

Nominalen prihodek v pretežno tržnih storitvenih dejavnostih (SKD 49-82) je bil v prvih petih mesecih 2021 medletno višji za 10,6 % (glede na 2019: -3,4 %), v zadnjih 12-ih mesecih za 0,2 %. Glede na enako obdobje v letu 2019, je bila rast v skupini tržnih dejavnosti najvišja v dejavnosti oglaševanja in raziskovanja trga (+32 %), poštni in kurirski dejavnosti (+26 %), podjetniškem in poslovnem svetovanju (+22 %) in računalniškem programiranju (+19 %). Rast je bila visoka še v arhitekturni dejavnosti (+15 %), varovanju (+14 %) in poslovanju z nepremičninami (+12 %). Rast je tako bila visoka v dejavnostih, kjer so zajezitveni ukrepi proti pandemije pozitivno vplivali na poslovanje (posredno ali neposredno) oz. kjer je bilo mogoče opravljati delo na daljavo (od doma).

Sektorji z večjim padcem prihodka v tem obdobju so bili dejavnost potovalnih agencij (-90 %), gostinstvo (-62 %), dejavnost v zvezi s filmi in video produkcijo (-27 %) in zaposlovalne dejavnosti (-18 %). V teh dejavnostih so zajezitveni ukrepi pomembno vplivali na nižjo realizacijo, pri zaposlovalnih dejavnostih se je zmanjšal pomen napotenih delavcev.  

 

Semafor napovedi

 

V prilogi podrobneje analiziramo še spodaj navedene teme:

  • Rast ameriškega BDP kratko malo razočarala
  • Dinamika cepljenja napreduje le počasi
  • Promet tovornih vozil po slovenskih avtocestah
  • Trgovina z motornimi vozili še vedno precej nižja kot v 2019
  • Proizvodnja električne energija nižja zaradi sanacije v TEŠ
  • Junija večji padec anketne brezposelnosti
  • V 1. četrtletju 2021 rahlo pozitiven selitveni prirast in negativen naravni
  • Javno-finančni primanjkljaji visoki še najmanj v 2024
  • Julijska dinamika novih naročil v Avstriji nižja
Več si preberite v prilogi

 

Še niste prejemnik gradiv Analitike GZS? 📰

Želim svoj brezplačni izvod

Oglejte si tudi novo rubriko v angleškem jeziku.

 Weekly Economic Highlights


Fotogalerija