Srednja in Vzhodna Evropa - Tekoča ekonomska gibanja v številkah, november 2021

TEG CEE , nov. 2021 Gospodarska zbornica Slovenije


Srednja in Vzhodna Evropa - Tekoča ekonomska gibanja v številkah, november 2021

 

Gradivo vsebuje informacije za zadnja 3 leta ter napovedi makro kazalcev.

Gradivo vsebuje glavne ekonomske in gospodarske kazalce za sedem držav Srednje in Vzhodne Evrope z napovedmi do leta 2023. Zasnovano je v obliki tabel in grafikonov. Vsebinska področja:


  • BDP in njene ključne komponente 
  • Zaposlenost in brezposelnost
  • Povprečna bruto plača
  • Cene življenjskih potrebščin
  • Sprememba gibanja posojil 
  • Izvoz blaga in storitev 
  • Sprememba v vhodnih tujih neposrednih investicijah

 

Bruto domači proizvod - BDP

Industrijska proizvodnja
Več si preberite v prilogi

 

Še niste prejemnik gradiv Analitike GZS? 📰 

Priskrbite si svoj izvod gradiva.

Želim svoj brezplačni izvodFotogalerija