Tekoča ekonomska gibanja v številkah - Zahodni Balkan, november 2021

TEG Balkan , nov. 2021 Gospodarska zbornica Slovenije


Tekoča ekonomska gibanja v številkah - Zahodni Balkan, november 2021

 

Gradivo vsebuje informacije za zadnje 3 leta ter napovedi makro kazalcev.

Gradivo vsebuje glavne ekonomske in gospodarske kazalce za šest držav Zahodnega Balkana ,z napovedmi do leta 2023. Zasnovano je v obliki tabel in grafikonov. Vsebinska področja: 

  • BDP in ključne komponente 
  • Zaposlenosti in brezposelnost
  • Povprečna bruto plača
  • Cene življenjskih potrebščin
  • Sprememba gibanja posojil 
  • Izvoz blaga in storitev 
  • Sprememba v vhodnih tujih neposrednih investicijah

 

Obseg industrijske proizvodnje

Bruto domači proizvod - BDP
Več si preberite v prilogi.

 

Še niste prejemnik gradiv Analitike GZS? 📰

Želim svoj brezplačni izvod

 

Fotogalerija