Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 13. do 19. februarja 2021

19.2.2021 izpod peresa

Od 13. do 19. feb. 2021


Zadnje objave nad pričakovanji

 

Razmere na trgu dela se izboljšujejo

Dnevni podatki o registrirano brezposelnih se v februarju po večjem sezonskem naraščanju v januarju zopet znižujejo, kar pomeni, da se zaposlenost povečuje. Do 17. februarja je število upadlo na 89,3 tisoč (januar: 91,5 tisoč). Zadnji podatek o gibanju zaposlenosti kaže, da se je decembra število delovno aktivnih (891.000) povečalo za 0,2 % glede na november 2020. Pregled na medletni ravni (december 20/december 19) kaže, da je bilo stanje na trgu dela najslabše v juniju, ko je bilo medletno 13 tisoč delovnih mest manj, medtem ko se je do decembra znižanje stabiliziralo pri 10,3 tisoč. Od tega so pravne osebe (v povprečju večji zaposlovalci) znižale število zaposlenih za 8 tisoč, fizične osebe pa za 4,5 tisoč, medtem ko se je število samozaposlenih celo povečalo, na 2,1 tisoč. Zelo velik preobrat je doživela dejavnost proizvodnje električnih naprav, kar pripisujemo tudi povečanemu zaposlovanju največjega proizvajalca teh naprav na projektu izdelave televizorjev (julij: -700 medletno, december: +600). Na drugi strani se je v proizvodnji drugih strojev in naprav število povečalo za 900, v farmacevtski industriji za 600 oseb.

Gibanje anketne stopnje zaposlenosti po metodologiji ILO pritrjuje izboljšanju na področju trga dela. Decembra naj bi se desezonirana stopnja brezposelnosti v Sloveniji znižala na 4,7 % (maj: 5,5 %), kar je pol odstotne točke več kot aprila 2020. Na ravni EU-27 je bilo povečanje pri 1 odstotni točki. Osebe, ki so bile na čakanju na delo ali skrajšanem delovnem času po tej metodologiji niso štete med »brezposelne«. To je zelo pomembno imeti v mislih v času, ko se razmere izboljšujejo ter pada delež upravičenih subjektov do pomoči, s tem pa se povečuje verjetnost znižanje dela zaposlenih, ki so danes še na podpornih shemah.

Visoka rast optimizma pri potrošnikih

Kazalnik zaupanja potrošnikov se je februarja precej izboljšal (za 8 odstotnih točk višji kot v prejšnjem mesecu), hkrati pa je bil za 8 odstotnih točk nižji kot v istem mesecu prejšnjega leta. Rast smo pričakovali, vendar ne tako močne, kar je po naši oceni povezano tudi z umikom določenih zajezitvenih ukrepov. K zvišanju mnenja potrošnikov na mesečni ravni so pripomogle vse štiri komponente tega kazalnika: pričakovanje glede gospodarskih razmer v državi (+17 odstotnih točk), pričakovanje glede večjih nakupov (+6 odstotnih točk), pričakovanje potrošnikov glede finančnega stanja v gospodinjstvu (+5 odstotnih točk) in trenutno finančno stanje v gospodinjstvu (+4 odstotne točke). V tem trenutku ni znano, ali bo država v kakšnem novem #PKP poiskala novo rešitev za spodbujanje domačega povpraševanja. Manjši primanjkljaj od rebalansa v 2020 in pričakovana vračila podjetij (40 % vrednosti #PKP1-6 po anketi GZS) govorita temu v prid.

Še niste prejemnik gradiv Analitike GZS? 📰

Želim svoj brezplačni izvod

 

Semafor napovedi

 

Podrobneje analiziramo še spodaj navedene teme. Preberite več v prilogi spodaj.

  • Decembra visoka rast pretovora v pristanišču in letališču
  • Decembrske plače močno navzgor
  • Kratkoročni indikatorji v prvi polovici februarja navzgor
  • Pomoč iz PKP bo vračalo okoli 40 % podjetij
  • Decembrska gradbena aktivnost razočarala
  • Padec pri storitvah ob koncu leta nižji od pričakovanj
  • Indikatorji mobilnosti prebivalstva v območju evra navzgor
  • Dogodki v prihodnjem tednu: petkova objava BDP in inflacije
Več si preberite v prilogi

Oglejte si tudi novo rubriko v angleškem jeziku.

Weekly Economic Highlights

 

Fotogalerija