Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, 20. teden 2024

20.5.2024_Izpod peresa

20.  teden 2024

 

Zmerno ohlajanje povpraševanja po zaposlenih

 

Zadnja štiri četrtletja se število prostih delovnih mest v Sloveniji nekoliko znižuje (20.470 v 1. četrtletju 2024), vendar ostaja zgodovinsko nadpovprečno. Izrazit padec povpraševanja so beležili v predelovalnih dejavnostih, gradbeništvu in trgovini, kjer je polovica vseh prostih delovnih mest. Povečalo se je število prostih delovnih mest v transportu, kar pripisujemo obratu cikla zalog v industriji, distribuciji in trgovini zaradi višjega povpraševanje kupcev. Zmerno zniževanje števila prostih delovnih mest naj bi vplivalo na počasnejšo rast plač v prihodnjih mesecih.

 

V 1. četrtletju rast števila delovno aktivnih oseb

V marcu je bilo v Sloveniji približno 944,3 tisoč delovno aktivnih oseb, od tega nekaj več kot 842,3 tisoč zaposlenih in približno 102 tisoč samozaposlenih. V prvih treh mesecih leta (glede na prve tri mesece 2023) je bilo povprečno število delovno aktivnih medletno višje za 1,4 % (+12,6 tisoč oseb). Največji porast je bil v tem obdobju prisoten v gradbeništvu (+4,4 tisoč oseb; +6 %), kar delno pripisujemo vključitvi v tujino napotenih gradbenih delavcev v statistiko delovno aktivnih oseb zaradi metodoloških sprememb, zdravstvu in socialnem varstvu (+1,8 tisoč oseb; +2,5 %), IKT dejavnostih (+1,6 tisoč; +5 %) kot posledice visoke rasti obsega poslovanja, izobraževanju (+1,4 tisoč oseb; +1,8 %) ter v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (+1,2 tisoč; +2 %). V trgovini je bilo število zaposlenih višje za 500 oseb (+0,4 %) in v predelovalnih dejavnostih za 450 oseb (+0,2 %); pri zadnjih je bila visoka rast zabeležena na oddelku proizvodnje kovinskih izdelkov (+1,7 tisoč; +4,7 %). Z omembe vrednimi padci so se soočali v kmetijstvu (700 oseb manj; -2,7 %), drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (300 manj; -0,7 %) in finančnih in zavarovalniških dejavnostih (200 oseb manj; -1,2 %), kot posledica konsolidacije bančnega trga. Vir: Statistični urad RS

 

Rast cen v ZDA na mesečni in letni ravni navzdol

Cene v ZDA so v aprilu porasle za 0,3 %, nekoliko manj kot v predhodnih dveh mesecih (+0,4 %). Cene hrane so na mesečni ravni stagnirale. Cene energije so drugi mesec zapored porasle za 1,1 %, od tega cene bencina za 2,8 % in kurilnega olja za odstotek, medtem ko so cene zemeljskega plina upadle za 3 % in minimalno tudi cene električne energije. Osnovna inflacija (cene brez hrane in energentov) je v aprilu porasla za 0,3 %, k čemur je prispevala prisotna rast cen najemnin (+0,4 %), ki se krepijo že tretji mesec zapored in je najbolj prispevala k rasti osnovne inflacije. Nekoliko zmerneje so porasle še cene avtomobilskih zavarovanj (+1,8 %; marca: +2,6 %) in cene zdravstvenih storitev (+0,4 %; marca: +0,5 %), zlasti cene storitev v bolnišnicah (+0,6 %). Nekoliko izraziteje so upadle cene rabljenih (-1,4 %; marca: -1 %) in novih vozil (-0,4 %; marca: -0,2 %). Upadle so prav tako cene letalskih storitev (-0,8 %). V obdobju enega leta so bile marčevske cene višje za 3,4 % (-0,1 o. t. glede na marec), k čemur so prispevale za 2,6 % višje cene energije, od tega 1,2 % višjih cen naftnih derivatov, in za 2,2 % višje cene hrane, zlasti obrokov v gostinskih obratih (+4 %). Osnovna inflacija je upadla na 3,6 % (marca 3,8 %) in na letni ravni, kar je najmanj v zadnjih treh letih. Cene transportnih storitev so bile za desetino višje, še zlasti za petino so bila dražja avtomobilska zavarovanja, ki naraščajo še vedno najhitreje po letu 1976, in za 7,6 % popravila avtomobilov. Prav tako so porasle cene najemnin (+5,5 %), ki so predstavljale kar 60 % celotne rasti osnovne inflacije. Vztrajnost rasti cen v storitvenih kategorijah predstavlja ob nadaljnji rasti cen naftnih derivatov dejavnik, ki oddaljuje ameriški FED od pričetka cikla zniževanja obrestnih mer. Kljub temu pa so aprilski podatki o inflaciji povečali verjetnost zniževanje osrednje obrestne mere. Vir: Bureau of Labour Statistics

 

 

Semafor napovedi

 

V prilogi podrobneje analiziramo še spodaj navedene teme:

 • SLOVENIJA: Nadaljevanje rasti dodane vrednosti v predelovalnih dejavnostih ob visokem padcu v gradbeništvu

 • »Le« stagnacija BDP na četrtletni ravni

 • V 1. četrtletju prisoten padec trgovinske menjave

 • Transport in IKT z več potrebami po zaposlenih

 • Prvo četrtletje zaznamovano s padcem pretovora kontejnerjev, premoga in vozil

 • Nekoliko skromnejši obseg gradbenih del v prvem četrtletju

 • V 1. četrtletju rast števila delovno aktivnih oseb

 • EVROPA: Marčevski padec industrijske proizvodnje nekoliko zasenčil četrtletno rast

 • Na četrtletni ravni vrnitev k rasti industrijske proizvodnje

 • SVET: Dobrodošla ohladitev rasti cen v ZDA, vendar storitvena inflacija ostaja previsoka

 • Rast cen v ZDA na mesečni in letni ravni navzdol

 • Stagnacija rasti prodaje na drobno v ameriškem gospodarstvu

 • Šibkejši jen ošibil japonskega potrošnika in s tem BDP

 • Dogodki v tekočem tednu: gibanje marčevskih plač zaposlenih pri pravnih osebah

    Ključne aktualne teme za poslovne uporabnike

1.      Zaposlovanje tujcev

2.      Pomanjkanje zaposlenih

3.      Cene naftnih derivatov

4.      Geopolitična tveganja v Ukrajini

5.      Obrestne mere (Euribor)

6.      Zamude v prekooceanskem prevozu

Več si preberite v prilogi

 

Še niste prejemnik gradiv Analitike GZS?  📰

Želim se naročiti

 Fotogalerija