Srednja in Vzhodna Evropa - Tekoča ekonomska gibanja v številkah, maj 2022

TEG CEE , maj 2022 Gospodarska zbornica Slovenije


Srednja in Vzhodna Evropa - Tekoča ekonomska gibanja v številkah, maj 2022

 

Gradivo vsebuje informacije za zadnja 3 leta ter napovedi makro kazalcev, kot npr.:

Novo gradivo "Srednja in Vzhodna Evropa - Tekoča ekonomska gibanja v številkah" vsebuje glavne ekonomske in gospodarske kazalce za sedem držav Srednje in Vzhodne Evrope, z napovedmi do leta 2024. Zasnovano je v obliki tabel in grafikonov. 


  • BDP in njene ključne komponente 

  • Zaposlenost in brezposelnost
  • Povprečna bruto plača
  • Cene življenjskih potrebščin
  • Gibanje posojil 
  • Izvoz blaga in storitev 
  • Sprememba v vhodnih tujih neposrednih investicijah

 

Bruto domači proizvod - BDP

Industrijska proizvodnja
Več si preberite v prilogi

 

Še niste prejemnik gradiv Analitike GZS? 📰

Želim svoj izvod

 

Želimo vam koristno branje in dobro uporabniško izkušnjo,
Analitika GZS

Fotogalerija