Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, 23. teden 2024

10.6.2024_Izpod peresa

23.  teden 2024

 

Cene dveh ključnih industrijskih energentov navzdol

 

Povprečne cene električne energije za negospodinjske odjemalce v Sloveniji pred DDV so se v 1. četrtletju (169 EUR/MWh) znižale za petino glede na predhodno četrtletje, zemeljskega plina pa za šestino. Spremembe so bile bolj izrazite pri električni energiji, tudi zaradi večje pojavnosti letnih pogodb za nakup. Cene električne energije so bile najnižje po 2. četrtletju 2022, zemeljskega plina pa najnižje po zadnjem četrtletju 2021. Kar preseneča je predvsem to, da se v 1. četrtletju ta padec cen še ni odrazil v znatni rasti industrijske proizvodnje, ki pa bo verjetno večja v drugem in tretjem četrtletju, kar nakazuje okrevanje proizvodnih PMI v regiji.

 

Visoka rast izvoznih in uvoznih cen blaga

Objavljeni so bili tudi podrobni podatki o trgovinski menjavi za mesec april, kar omogoča izračun povprečnih cen po državah in proizvodih, tako pri izvozu kot uvozu. Agregatni podatki kažejo, da je povprečna izvozna cena kilograma izdelka v aprilu 2024 znašala 3,73 EUR, kar predstavlja 29,3-odstotno rast (+0,85 EUR) glede na april 2023 in zgodovinsko najvišjo izvozno ceno. Še zlasti je porasla izvozna cena v države nečlanice Evropske unije, ki je dosegla 14,29 EUR (+6,84 EUR; +91,9 %), medtem ko je v države Evropske unije bila bistveno nižja, in sicer pri 1,99 EUR in je upadla (-0,12 EUR; -5,7 %). Povprečna uvozna cena izdelka je znašala 3,05 EUR za kilogram in je naraščala nekoliko počasneje (+0,63 EUR; rast za četrtino), zlasti zaradi rasti uvozne cen iz držav nečlanic Evropske unije (+3,23 EUR; +92,8 %), medtem ko so uvozne cene iz držav Evropske unije nekoliko upadle (-0,05 EUR; -2,6 %). Povprečna uvozna cena je bila za 0,68 EUR nižja od izvozne cene, kar prispeva k nadaljevanju ugodnih pogojev menjave. Vir: Statistični urad RS

 

Aprilske surovinske podražitve po pričakovanjih zvišale uvozne cene

Uvozne cene v industriji v območju evra (ni večjih razlik v primerjavi z EU-27, za katero mesečni podatki še niso razpoložljivi) so v aprilu 2024 porasle za 0,8 %, pri čemer je bila rast pričakovana in je bila najvišja v zadnjih 7-ih mesecih. Do rasti je po petih mesecih ponovno prišlo na 3-mesečni ravni (+0,3 %). K rasti zadnje so prispevale za pol odstotka višje uvozne cene polproizvodov, 0,4 odstotka višje cene energentov in trajnih potrošniških dobrin ter 0,3 odstotka višje cene industrijskih proizvodov, medtem ko so uvozne cene strojev in naprav stagnirale. Vir: Eurostat

 

Izjemna rast aktivnosti v azijskem avtomobilskem sektorju

 

Azijski sektorski PMI je v maju pokazal na rast aktivnosti v 16-ih izmed 18-ih opazovanih sektorjev. Prvič po 37-ih mesecih je bilo med sektorji najvišje razpoloženje zabeleženo v avtomobilski industriji, ki je bilo hkrati tudi najvišje v zadnjih 14-ih letih, k čemur je pomembno prispevala visoka rast novih naročil, kar je v popolnem nasprotju s trendi v Evropi. Visoka rast aktivnosti je bila prisotna še v računalniškem programiranju in potrošniških storitvah. Z nekoliko skromnejšimi padci so se še naprej soočali v kovinski industriji in papirni industriji. Vir: S&P Global

 

Semafor napovedi

 

V prilogi podrobneje analiziramo še spodaj navedene teme:

 • SLOVENIJA: Visok padec cen električne energije in zemeljskega plina za negospodinjske odjemalce v 1. četrtletju 2024

 • Dražji počitniški paketi ključni za majsko rast cen

 • Aprila močan poskok trgovinske menjave

 • Krepek padec cen zemeljskega plina in električne energije v 1. četrtletju

 • Rast števila registracije v prvih štirih mesecih nekoliko zaostajala za rastjo števila stečajev

 • V prvih štirih mesecih negativni naravni prirast porasel

 • EVROPA: Okrevanje v nemški avtomobilski industriji maja zastalo

 • Ob nižjih cenah električne energije vnovičen padec cen industrijskih proizvodov

 • Rast razpoloženja v evropskem bančnem sektorju

 • Povpraševanje v evropskem gradbenem sektorju ostaja nizko

 • Višje aprilske cene naftnih derivatov znižale obseg prodaje v trgovini

 • Maja nov opazen padec zaupanja v nemški avtomobilski industriji

 • V Frankfurtu po pričakovanjih znižali ključne obrestne mere

 • SVET: Po štirih mesecih rasti majski padec svetovnih cen nafte, ki je bil za evrske kupce še izrazitejši ob močnejšem evru

 • Padec domačih naročil v ameriškem proizvodnem sektorju

 • Dobavljivost blaga ostaja ugodna, cene voznih po oceanih eksplodirale

 • Majski padec svetovnih cen nafte in hrane

 • Skokovita rast tekoče aktivnosti v ameriškem storitvenem sektorju

 • Maja opazen porast optimizma v storitvah

 • Padec razpoloženja v svetovni papirni industriji

 • Dogodki v tekočem tednu: gibanje industrijske proizvodnje v Sloveniji v aprilu

    Ključne aktualne teme za poslovne uporabnike

1.      Zaposlovanje tujcev

2.      Pomanjkanje zaposlenih

3.      Cene naftnih derivatov

4.      Geopolitična tveganja v Ukrajini

5.      Obrestne mere (Euribor)

6.      Zamude v prekooceanskem prevozu

Več si preberite v prilogi

 

Še niste prejemnik gradiv Analitike GZS?  📰

Želim se naročiti

 


Fotogalerija