Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, 2. teden 2023

16.1.2023_Izpod peresa

2. teden 2023

 

Proizvodnja motornih vozil v Sloveniji z vnovičnim padcem

 

Proizvodnja motornih vozil v oktobru in novembru z vnovičnim padcem

Podatki o industrijski proizvodnji po oddelkih (2-številčne SKD) niso na voljo na desezonirani ravni, kar onemogoča opazovanje mesečne spremembe. Medletna sprememba je nekoliko odvisna tudi od učinka koledarja (v dveh letih ima lahko mesec različno število delovnih dni), zato navajamo podatke za spremembo v zadnjih treh mesecih skupaj. Visoka rast industrijske proizvodnje se je še okrepila nad 11-mesečnim povprečjem v proizvodnji elektronskih in optičnih izdelkov (+27 %), drugih vozil in plovil (+27 %), električnih naprav (+13 %), tekstilij (+10 %), drugih raznovrstnih poslovnih dejavnosti (+10 %), oblačil (+9 %) in pijač (+8 %). Visoka rast je bila verjetno prisotna tudi v farmaciji, vendar so podatki zaupne narave. Dvoštevilčni padci med septembrom in novembrom so bremenili proizvodnjo kovin (-13 %), kemikalij in kemičnih izdelkov (-12 %) ter obdelavo in predelavo lesa (-11 %). Nekoliko nižja je v tem obdobju bila proizvodnja papirja (-8 %), živil (-7 %), nekovinskih mineralnih izdelkov (-5 %) in izdelkov iz gume in plastike (-4 %). Po visoki medletni rasti v avgustu in septembru so negativni trendi zopet zajeli proizvodnjo motornih vozil in prikolic, kjer je bila medletna proizvodnja v zadnjih treh znanih mesecih nižja za 3 %. Vir: Statistični urad RS

 

Rast industrijske proizvodnje v EU-27 ob koncu leta

Industrijska proizvodnja v EU-27 se je novembra povečala za 0,9 % (medletno je bila višja za 2 %), kar je bilo pričakovano po visokem oktobrskem padcu (-1,9 %). Na mesečni ravni je najbolj porasla pri kapitalskih dobrinah (stroji in oprema; +0,9 %), polproizvodih (+0,7 %) in delno v energetiki (+0,1 %). Proizvodnja netrajnih dobrin je bila nižja za 1,2 % in potrošniških dobrin za 0,2 %. Med večjimi evropskimi državami (pri majhnih so spremembe velike) je bila rast visoka v Franciji (+2,1 %) in na Poljskem (+1,3 %). Vir: Eurostat

 

Ameriški potrošniki vse manj pesimistični

Razpoloženje potrošnikov v ZDA se je po decembrski rasti, tudi januarja močno okrepilo. Razpoloženje je zraslo na 64,6 indeksnih točk, kar je bilo 8 % več od decembrske vrednosti (59,7) in tudi precej nad osrednjo oceno (60,4). Zgodovinsko gledano so te vrednosti še vedno globoko pod dolgoletnim povprečjem, vendar je jasno, da so nižje cene energentov ključno prispevale k temu. Pričakovanja o rasti cen v letu 2023 so se znižala s 4,4 % na 4,0 %, kar je najmanj po aprilu 2021. Oxford Economics tudi meni, da je k izboljšanju razpoloženja prispeval zaključek volilne kampanje za kongres, kar je zmanjšalo pojavnost negativnih tem v javnosti. Vir: University of Michigan

 

Semafor napovedi

 

V prilogi podrobneje analiziramo še spodaj navedene teme:

 • Zmerna novembrska rast industrijske proizvodnje pričakovana
 • Letna inflacija v ZDA hitro navzdol predvsem zaradi naftnih derivatov, presenetila rast cen jajc

 • Rast cen na Kitajskem zmernejša kot drugje v tujini

 • Umirjanje rasti cen stanovanjskih nepremičnin

 • V Aziji pred veliko krepitvijo proizvodnje

 • Tekoči račun novembra presenetljivo pozitiven

 • Primanjkljaj na tekočem računu verjetno dosegel vrh v 3. četrtletju 2023, obeti boljši za vnaprej

 • Poslabšanje trgovinske menjave napram drugim državam »stalo« EU-27 skoraj pol bilijona evrov

 • Rastoč primanjkljaj EU-27 s Kitajsko odraža tudi nižjo kitajsko potrošnjo

 • Stavbna gradnja ključna pri visoki rasti gradbenih del v 2022

 • Manjši prevoz blaga v mednarodnem prevozu

 • Dogodki v tekočem tednu: delovno aktivno prebivalstvo v novembru

    Ključne aktualne teme za poslovne uporabnike

Inflacija, cene in dosegljivost surovin, zajezitveni ukrepi in državni odloki, fiskalna politika po 2023, pomanjkanje zaposlenih, cene nepremičnin, obrestne mere (kratkoročne in dolgoročne), zelena transformacija in NOO, cene električne energije, nafte in zemeljskega plina, shema pomoči za energetsko-intenzivna podjetja, davčna reforma, geopolitične napetosti v vzhodni Evropi, nova koalicijska pogodba, gospodarske sankcije, embargo na uvoz energentov iz Rusije, redukcije zemeljskega plina, zaposlovanje tujcev, pandemija COVID-19, hibridna vojna in negotovost, recesija.
Legenda: po pomenu rastoče (max. 3), po pomenu padajoče (max 3)

Več si preberite v prilogi

 

Še niste prejemnik gradiv Analitike GZS?  📰

Želim se naročiti

Oglejte si tudi rubriko v angleškem jeziku.

 Weekly Economic Highlights

.

 


 


Fotogalerija