Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, 22. do 28. januarja 2022

28.1.2021 izpod peresa

Od 22. do 28. 1. 2022

 

Gospodarska klima pričakovano navzgor

 

Splošno razpoloženje v Sloveniji nekoliko boljše

Gospodarska klima v Sloveniji se je januarja 2022 pričakovano nekoliko izboljšala (s 5,1 na 5,7), kar je bilo sicer nekoliko manj od naših pričakovanj (rast za 1 indeksno točko) in na podlagi drugih kazalnikov zaupanja (ki sestavljajo gospodarsko klimo), kot smo mislili. K zvišanju vrednosti kazalnika na mesečni ravni sta namreč prispevala kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 0,5 odstotne točke) in trgovini na drobno (za 0,1 odstotne točke). Kazalniki zaupanja v predelovalnih dejavnostih, gradbeništvu (prav rast teh dveh smo pričakovali) in med potrošniki nanjo niso imeli vpliva.

 

Decembrska poraba z visoko rastjo, proizvodnja pa z velikim padcem

Neto proizvodnja električne energije v Sloveniji je decembra 2021 znašala 1.238 GWh in se je glede na november 2021 zmanjšala za 1 %, glede na december 2020 pa za 16 %. V primerjavi z decembrom 2020 je bila proizvodnja v hidroelektrarnah decembra 2021 za 41 % manjša (slabša vodnatost), v termoelektrarnah za 9 % manjša (planska zaustavitev bloka 6 24. decembra) in v jedrski elektrarni za 6 % večja.

Poraba električne energije se je v istem mesecu povečala, tako glede na predhodni mesec (za 7 %) kot tudi glede na december 2020 (za 6 %), kar je skladno z gospodarsko rastjo, ki smo ji priča. Manjša proizvodnja in večja poraba je vodila do rasti uvoza 791 GWh (+43 %) in padca izvoza na 688 GWh (-8 %).

V primerjavi z decembrom 2020 se je oskrba z ekstra lahkim kurilnim oljem povečala za 55 % (k večjim nakupom je prispevala tudi sprememba na področju ponovne regulacije cen kurilnega olja), motornim bencinom za 49 %, dizelskim gorivom za 35 %, rjavim premogom in lignitom za 9 % in zemeljskim plinom za 7 %. Porast oskrbe z gorivi je posledica precej večje mobilnosti prebivalstva v decembru. Še vedno pa je bila pri motornem bencinu oskrba nižja za 11 % glede na december 2019, medtem ko je bila pri dizelskem gorivu višja za 5,3 %, predvsem zaradi visoke rasti gospodarskega prometa.

 

Rast nagrad zaposlenim ob koncu leta 2021 nad pričakovanji

Povprečna decembrska izplačana bruto plača (za mesec november 2021) je znašala 2.084,38 EUR; glede na predhodni mesec je bila višja  za 10,5 %, kar je bilo nad našimi pričakovanji (+8 %). Rast je bila povsem tipično sezonske narave, saj je bilo v tem mesecu izplačanih veliko nagrad za poslovno uspešnost. Povprečna neto plača je znašala 1.363,86 EUR in je bila višja za 11,9 %. Izredno izplačilo je s plačo za november 2021 prejelo 24,9 % vseh zaposlenih oseb, ki so prejele plačo (ali za 3,4 odstotne točke več kot pri izplačilu plače za november 2020). Povprečni bruto znesek izrednega izplačila je znašal 796,88 EUR in je bil za 5,3 % višji kot pri izplačilu plače za november 2020. V zasebnem sektorju je bila povprečna bruto plača višja za 13,4 %, v javnem za 5,4 %. Ker vanj spadajo tudi podjetja v državni lasti, pove več podatek o gibanju plač v sektorju država, kjer so porasle za 0,5 % (nagrada v javnem sektorju ni običajno izplačana). Največ izrednih izplačil so dobili zaposleni v energetiki in financah, saj je plača v prvem sektorju porasla za 26,5 %, v drugem pa za 26,1 % glede na predhodni mesec. V zasebnem sektorju so bile plače v prvih 11 mesecih leta 2021 višje za 5,9 % glede na leto 2020, v javnem za 7,8 % (od tega v sektorju država za 8,6 %).

 

Semafor napovedi

 

V prilogi podrobneje analiziramo še spodaj navedene teme:

 • V predelovalnih dejavnostih rast konkurenčnega položaja na trgih EU
 • V trgovini na drobno covid-19 manjša ovira
 • V gradbeništvu visoki stroški materiala omejujejo rast fizične realizacije
 • Storitvene dejavnosti že vidijo luč na koncu tunela covida-19
 • Mednarodni denarni sklad pričakovano previden ob uvodu v leto 2022
 • ZDA v zadnjem četrtletju s krepko rastjo
 • Optimizem v proizvodnji navzgor, v storitvah navzdol
 • Avstrijska industrija sledi trendom v območju evra
 • Decembrski turistični izkupiček nad pričakovanim, mestne občine s padci
 • Oglaševalci zmagovalci pandemije med tržnimi storitvami
 • Novembra predvsem več kreditiranja gospodinjstev in tujih poslovnih subjektov
 • Dogodki v prihodnjem tednu: prva ocena BDP za EU-27 v 2021 in PMI indeksi

    Ključne aktualne teme za poslovne uporabnike

Inflacija, cene in dosegljivost surovin, zajezitveni ukrepi in državni odloki, fiskalna politika po 2023, pomanjkanje zaposlenih, cene nepremičnin, obrestne mere, zelena transformacija in NOO, cene električne energije, nafte in zemeljskega plina, dohodninska reforma, geopolitične napetosti v Vzhodni Evropi. 

Legenda: po pomenu rastoče, po pomenu padajoče

Več si preberite v prilogi

 

Še niste prejemnik gradiv Analitike GZS? 📰

Želim testni dostop

 

 

Oglejte si tudi rubriko v angleškem jeziku.

 Weekly Economic Highlights


 

Fotogalerija