Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 11. do 17. septembra 2021

20 9..2021 izpod peresa

Od 11. do 17. 9. 2021

 

Gospodarska rast v Sloveniji v 2021 verjetno nad 6 %

 

UMAR odprl jesenski krog zviševanj gospodarskih ocen

Povsem pričakovano je UMAR v jesenski napovedi močno izboljšal oceno za realno rast BDP v letu 2021, in sicer s 4,6 % na 6,1 %, kar je eden od zgodovinsko večjih pozitivnih popravkov glede obetov o rasti. Glede na podatke v 1. polletju, ki so sicer začasne narave, to ni presenečenje. Ob tem velja izpostaviti še dvig ocene rasti za leto 2022 (iz 4,4 % na 4,7 %), medtem ko je ocena za leto 2023 ostala nespremenjena (3,3 %). BDP naj bi tako konec leta 2021 po aktualni oceni (50,4 mrd EUR) bil za 1,9 mrd EUR višji kot so ocenjevali še spomladi. Ocenjujemo, da se bo konsenz pričakovanj med neodvisnimi institucijami povečeval proti 6 % v naslednjih dveh mesecih. Pri izvozu je UMAR oceno rasti dvignil z 8,6 na 10,9 % (2021), pri uvozu z 8,8 na 12,6 % (2021).

Močno so navzgor popravili tudi oceno povprečne inflacije (z 0,8 % na 1,4 % v 2021 in z 1,2 % na 2,0 % v 2022), predvsem zaradi višje rasti cen surovin (predvsem energentov) in njihovega učinka na srednjeročno povečanje cen. Povprečna cena brenta naj bi v naslednjem letu ostala na aktualnih ravneh, kar je tudi na ravni povprečna pri drugih relevantnih institucijah. Razmerje med EUR in USD naj bi bilo v naslednjih dveh letih pri 1:1,18. V praksi je napovedovanje cen nafte, drugih surovin ali valut precej negotova operacija oz. je zanesljivost ocene na kratek rok majhna, kar je običajno povsem drugače kot pri BDP, industrijski proizvodnji ali inflaciji.

Zelo koristen del jesenske napovedi je prilagojena metodologija za izračun gibanja povprečne bruto plače, ki upošteva tudi dinamiko spreminjajočega števila oseb, ki so na čakanju na delo ali skrajšanem delovnem času. Po očiščenih podatkih naj bi se povprečna bruto plača v 2021 povečala za 0,4 %, od tega v zasebnem sektorju za 1,1 %, v javnem pa naj bi upadla za 0,4 %. Naslednje leto (2022) naj bi bila rast nekoliko višja, okoli 2,1 % (od tega v zasebnem sektorju 2,4 % in v javnem 1,9 %).

 

V gradbeništvu čutijo izpad poslovnih gradbenih investicij

Vrednost opravljenih gradbenih del v juliju 2021 je bila nižja od tiste v juniju 2021, in sicer za 3,8 %, kar je bilo negativno presenečenje (pričakovali smo 6-odstotno rast). Vrednost del na stavbah je bila nižja za desetino, pri čemer je bila na stanovanjskih stavbah za 3,3 % višja, na poslovnih stavbah pa je bila za petino nižja. Ocenjujemo, da je to posledica lanskoletnih odločitev o zamrznitvi določenih poslovnih investicij. Aktualno visoka izkoriščenost poslovnih zmogljivosti in rast poslovanja bosta verjetno vplivali na njihovo močno rast v prihodnjem letu. Vrednost opravljenih gradbenih del na gradbenih inženirskih objektih je bila glede na junij 2021 nižja za 7,1 %. Vrednost opravljenih specializiranih gradbenih del pa je bila višja, in sicer za 10,8 %. V prvih sedmih mesecih leta je bila realna vrednost gradbenih del nižja za 3,8 %, pri čemer Statistični urad RS opozarja na manj zanesljivo oceno pri stavbah in specializiranih gradbenih delih, kar po naši oceni pomeni kasnejši dvig navedene ocene.

 

Semafor napovedi

 

V prilogi podrobneje analiziramo še spodaj navedene teme:

  • Presežek plačilne bilance nekoliko nižji zaradi rasti uvoza blaga
  • Julijska vrednost gradbenih del tudi na ravni EU-27 nekoliko nižja
  • Podjetja iz osrednje Slovenije in savinjske regije izvozno najbolj uspešna
  • Prizadeti sektorji v 2019 v 2. četrtletju 2021 z najvišjo rastjo bruto marže
  • V juliju brez večjega prirasta zaposlovanja
  • Zaostanek v pristaniškem prometu predvsem pri pretovoru blaga z nizko dodano vrednostjo
  • Dogodki v tekočem tednu: petkova gospodarska klima in teden centralnih bank
Več si preberite v prilogi

 

Še niste prejemnik gradiv Analitike GZS? 📰

Želim svoj brezplačni izvod

Oglejte si tudi novo rubriko v angleškem jeziku.

 Weekly Economic Highlights

 


Fotogalerija