Cene surovin tudi v 2021 nadaljujejo rast

cene surovin , maj. 2021 Gospodarska zbornica Slovenije

  

Cene surovin tudi v 2021 nadaljujejo rast

 

Cene surovin se bodo stabilizirale po rasti v začetku leta 2021, ob podpori svetovnega gospodarskega okrevanja

Cene surovin so v prvem četrtletju 2021 še znatno povečevale in naj bi se skozi celo leto ohranile blizu sedanjih ravni, po zadnji oceni Svetovne banke. Obeti so močno odvisni od napredka pri omejevanju pandemije covid-19, pa tudi od ukrepov za podporo politikam v naprednih gospodarstvih ter proizvodnih odločitev pri glavnih proizvajalcih surovin. Svetovna globalna rast je bila v 1. četrtletju višja od pričakovane, kampanje cepljenja potekajo in ti trendi so dodatno pospešili cene svetovnih surovin.

 

Cene surovin so se v prvem četrtletju leta 2021 nadaljevale z okrevanjem, saj je cena več kot 4/5 svetovnih surovin nad predpandemično ravnjo. Cene svetovnih surovin so porasle zaradi globalnega okrevanja po lanski recesiji, izboljšanja možnosti za rast in dejavnikom omejene oskrbe s surovinami pri surovi nafti, bakru in več živilskih proizvodov.

 

Napovedi cen surovin v 2021

Svetovna banka ocenjuje, da bodo cene energetskih surovin v 2021 v povprečju za več kot tretjino višje kot leta 2020, cena nafte naj bi v povprečju znašala 56 USD za sod. Večjemu zvišanju energetskih surovin naj bi sledilo okoli 6 % zvišanje cen v letu 2022 (v USD). Konec sporazuma (OPEC+ držav) bi lahko povzročilo, da bodo cene nafte bistveno nižje od trenutno pričakovanih. Nadaljnje tveganje predstavlja tudi odziv proizvodnje nafte iz ameriškega skrilovca ob višjih cenah nafte. Povišanje cen nafte je podjetjem omogočilo, da svojo proizvodnjo varujejo na donosnih ravneh - ameriška proizvodnja skrilavca je na splošno donosna po cenah nad 50 USD/sodček (čeprav z velikimi razlikami med polji). Cene zemeljskega plina naj bi bile v letu 2021 v povprečju višje za približno tretjino v primerjavi z letom 2020 z močnejšim zvišanjem evropskih cen. Cene zemeljskega plina (Europe) naj bi se v 2021  zvišale za 71 % v USD. Cene premoga naj bi se povišale za približno 30 %. Povpraševanje po zemeljskem plinu in premogu naj bi se v letu 2021 nekoliko povečalo v skladu z gospodarskim okrevanjem, ki ga bo spodbujalo naraščajoče povpraševanje v Aziji, medtem ko bo rast ponudbe ostala skromna. Cene zemeljskega plina kot premoga naj bi se na splošno stabilizirale leta 2022. Nadaljnje povečanje energije iz obnovljivih virov bo verjetno tudi zmanjšalo povpraševanje po premogu in zemeljskem plinu. Poleg tega je Kitajska napovedala, da bo strogo omejila vsako povečanje porabe premoga v naslednjih petih letih in bo začela zmanjševati porabo premoga od leta 2026 dalje.

Več si preberite v prilogi.

 

Še niste prejemnik gradiv Analitike GZS? 📰

Želim svoj brezplačni izvod

Fotogalerija