Slovensko gospodarstvo v 2019 slabše, 2020 zaznamovano s kronovirusom

Leto 2020 najslabše po finančni krizi leta 2009. 

Gospodarska rast v euroobmočju je bila v obdobju 2015–2017 močna, vendar se je v letih 2018 in 2019 upočasnila. Počasna rast na Kitajskem, motnje v avtomobilskem sektorju (zlasti v Nemčiji in Italiji), negotovost glede brexita ter svetovne trgovinske napetosti so bili glavni dejavniki za upočasnitev. Realna rast BDP v letu 2019 je bila najpočasnejša v zadnjih šestih letih in je v evroobmočju znašala 1,2 %, v EU-28 pa 1,5 %. V začetku leta 2020 se je kazal hiter preobrat na bolje, ki je bil podprt z močno domačo potrošnjo, manjšim zmanjšanjem proizvodnje in umirjanjem svetovnih trgovinskih napetosti. Vendar pa so se obeti po izbruhu kronovirusa naenkrat bistveno poslabšali. Hitro globalno širjenje Covid-19 bo pomembno negativno vplivalo na evropsko gospodarstvo. Izbruh na Kitajskem v Evropi že sedaj čutimo zaradi manjšega kitajskega povpraševanja, motenj v industrij­ski proizvodnji zaradi omejenega dostopa do vmesnih dobrin ter padcev turističnih tokov. Pričakujemo, da se bo to v naslednjem četrtletju še izražalo na evropskem trgu. Širjenje Covid-19 v Evropi in hitro povečanje števila prijavljenih primerov okužb v večjih gospodarstvih (vključno z Italijo, Španijo, Francijo in Nemčijo) in ukrepi za obvladovanje, ki se sprejmejo zelo hitro, bodo tudi v drugem četrtletju močno nega­tivno vplivali na rast. Napovedi za evroobmočje se v zadnjem tednu letošnjega marca gibljejo med rahlo recesijo ter 0,8-odstotno rastjo za leto 2020.


Priloga 

TEG_marec_2020.pdf


Fotogalerija