Analitika GZS

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 3. do 9. avgusta 2019

Težave Nemčije prehajajo na slovensko srednje visoko tehnološko proizvodnjo

Junijski podatki o upočasnitvi rasti izvoza Slovenije niso bili presenečenje, saj se je rast izvoza upočasnila na 3,3 % (v države članice EU-28 je celo upadel za 1,8 %), medtem ko je v prvem polletju 2019 kot celoti rast ostala visoka (9,2 %). Uvoz se je v juniju povečal za isti odstotek kot izvoz (+3,3 %), medtem ko je v prvem polletju skupaj porasel za 11 %. Rast industrijske proizvodnje se je sezonsko prilagojeno (v juniju 2018 je bilo več delovnih dni kot junija 2019) podobno upočasnila na +1,1 %, od tega je zaradi dobre vodnatosti rek (večja proizvodnja v hidroelektrarnah) v oskrbi z energijo medletno porasla za 4,7 %, v predelovalni dejavnosti pa le za 0,7 %. Brez upoštevanja koledarskega učinka se je industrijska proizvodnja v predelovalnih dejavnostih celo skrčila za 2,3 %. Za primerjavo: ob prvem polletju je bila še vedno višja za 3,9 % glede na isto obdobje lani, kar je bilo pod spodnjo mejo naše ocene (4,3 %). To je bilo tudi posledica popravka podatkov o rasti iz preteklih mesecev. V juniju se je industrijska proizvodnja v srednje visoko tehnološki dejavnosti medletno znižala za 4,8 %, kar je bilo predvsem posledica padca proizvodnje v industrijah, povezanih z avtomobilsko industrijo v Evropi. Pri ostali proizvodnji (visoko, srednje nizko in nizko tehnološki) se je rast ohranila ter je znašala med 2 in 3,7 %. Padec industrijske proizvodnje v proizvodnji motornih vozil in prikolic je v juniju medletno znašal kar 12,5 % (-3,6 % ob polletju), pri drugih strojih in napravah 8,6 % (rast 3,1 % ob polletju), pri električnih napravah 8,1 % (rast 1,9 % ob polletju), kemikalijah in kemičnih izdelkih 7,7 %, pri usnju 7, 6 %. V celotnem polletju 2019 se je industrijska proizvodnja najbolj znižala v proizvodnji pijač (-4,5 %), kovin (-3,8 %), motornih vozil (-3,6 %) in papirja (-1,5 %), medtem ko je bila več kot 10-odstotna rast prisotna pri popravilih in montaži strojev, proizvodnji drugih vozil in plovil, elektronski in optični industriji, drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih in obdelavi in predelavi lesa. Zaloge v predelovalne dejavnosti so bili v juniju medletno višje za 3 %, kar najverjetneje odraža možnost še nižje rasti industrijske proizvodnje v prihodnjih mesecih.

 

Kitajski odgovor ameriškim carinam: šibek juan

Junijski podatki o cenah proizvodov v območju evra so pokazali, da je nizka rast cen ne-energetskih surovin in polproizvodov ključna za nizko rast končnih cen v območju evra. Učinek trgovinskih vojn med ZDA in Kitajsko bi lahko vplival še na nadaljnje znižanje cen, ko lahko proizvajalci iz ZDA in Kitajske iščejo alternativne trge za svoje proizvode. Znižanje tečaja evra napram dolarju oz. košarici drugih valut bi prispeval tako k višji rasti cen (preko višjih uvoženih cen) kot tudi okrepitvi rasti izvoza, vendar bi to verjetno povzročilo nejevoljo pri ZDA. Padec kitajskega juana proti dolarju je spodbudilo ameriško zakladnico k označitvi Kitajske kot valutne manipulatorke, kar se je zgodilo prvič po letu 1994. Padec juana pomeni, da postane cena blaga, proizvedenega na Kitajskem, ugodnejša na dolarskih trgih, kar efektivno izniči del carin. V majskem poročilu je ameriška zakladnica sicer ocenila, da praksa centralne banka na Kitajskem le v enem kriteriju ustreza določilu namerne manipulacije z menjalnim tečajem. ...

 

Semafor napovedi
Napoved 1: 80-odstotna verjetnost za rast realnih del v gradbeništvu v mesecu juniju 2019 nad 10 % (NOVO). 
Napoved 2: medletna (nominalna) rast izvoza storitev v juniju 2019 med 6 in 8 % (NOVO).
Napoved 3: 70-odstotna verjetnost za medletno rast cen v 2019 v Sloveniji med 1,9 in 2,0 % (nespremenjeno).

 Več v prilogi

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.