Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 23. do 28. novembra 2019

Septembrski podatki o transportu zaskrbljujoči

Obseg prodaje (realno gibanje) se je septembra na letni ravni v storitvenih dejavnostih zmanjšal za 0,3 %, medtem ko je nominalna rast zaradi rasti cen znašala 3,4 %. Največje zmanjšanje realne prodaje med storitvenimi dejavnostmi so na letni ravni beležili v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 10,1 %). Sledijo jim promet in skladiščenje (za 3,2 %) ter informacijske in komunikacijske dejavnosti (za 3,0 %). Realna prodaja se je na letni ravni povečala v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 9,0 %), v gostinstvu (za 4,2 %) ter v poslovanju z nepremičninami (za 1,8 %).

Oktobrski podatki o prodaji na drobno šibki pretežno zaradi koledarskega učinka

Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno je bil oktobra 2019 medletno za 5,4 % nižji, pri čemer se je najizraziteje znižal v trgovini na drobno v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi (za 13,2 %). Nižji je bil tudi v trgovini na drobno z neživili (za 0,4 %), v trgovini na drobno z živili pa je na letni ravni rahlo narasel (za 0,2 %). Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno z motornimi vozili in od popravil le-teh je bil oktobra 2019 na letni ravni višji za 6,3 %, kar pomeni, da se je bil oktober dober mesec za prodajo vozil.

Dogodki v tekočem tednu: ameriške objave

V Slovenije v tednu od 2. 12. do 6. 12. ne bo omembe vrednih objav. V ZDA bo v ponedeljek, 2. 12., objavljen podatek o proizvodnem indeksu ISM Manufacturing ISM, ki naj bi ostal pod 50 ter nakazoval na blago krčenje proizvodnje v ZDA. V sredo, 4. 12., bo objavljen še podatek o razpoloženju v neproizvodnih dejavnostih, kjer pa naj bi razpoloženje ostalo optimistično. V petek, 6. 12., se bomo seznanili z ameriškim razpoloženjem potrošnikov (Michigan Consumer Sentiment Index) in dinamiko rasti urnih zaslužkov (nekje pri 3 %), ki naj bi pokazala, do katere mere bo ameriški potrošnik spodbujal ameriško in tudi globalno gospodarsko rast. V prvih osmih mesecih 2019 se je ameriški uvoz blaga iz Evrope v dolarjih povečal za 3,9 %. Upoštevaje 6-odstotno krepitev dolarja v tem obdobju lahko rečemo, da se je evropski izvoz v ZDA povečal skoraj za desetino, več kot iz katerega koli drugega trgovinskega partnerja ZDA. Upoštevaje le EU-28, je bila rast še večja (6,3 % v dolarjih in 12 % v evrih).

Semafor napovedi

Napoved 1: 70-odstotna verjetnost dvig indeksa ISM Manufacturing ISM v ZDA z 48,3 na okoli 48,5 (NOVO).
Napoved 2: 60-odstotna verjetnost za rast urnega zaslužka v ZDA pod 3 % na letni ravni (NOVO).

 Več in podrobneje v prilogi.

 

Fotogalerija