Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, 27. teden 2024

7.7.2024_Izpod peresa

27 . teden 2024

 

Cene stanovanjskih nepremičnine še naraščajo v manjših državah

 

V 1. četrtletju 2024 so se cene stanovanjskih nepremičnin v EU-27 povišale za 0,4 % glede na prehodno četrtletje. Tako so nadomestile 0,3-odstotni padec v predhodnem četrtletju. Povišanje cen je bilo visoko v manjših državah (Bolgarija: +7,1 %, Madžarska: +5,1 %, Litva: +3,3 %, Španija: +2,7 %, Latvija: +2,7 %). V Franciji so drugo zaporedno četrtletje upadle (-2,1 %; predhodno: -2,7 %), kot tudi v Nemčiji (-1,1 %; predhodno: -2,0 %), medtem ko so bile v Italiji v zadnjih treh četrtletji bolj kot na podobni ravni. Nizka brezposelnost, rast plač in inflacija so dejavniki, ki prispevajo k stabilizaciji cen.

 

V prvih petih mesecih rast blagovne menjave za desetino

V prvih petih mesecih je bila dinamika trgovinske blagovne menjave Slovenije izrazita tako na uvozni kot izvozni strani, kar je bilo posledica aktivnosti večje farmacevtske skupine. Sursova metodologije beležena menjave blaga namreč upošteva prehod slovenske meje, pri čemer za razliko od metodologije BS, ki meri zamenjavo lastništva blaga. Uvoz je v obdobju enega leta porasel za 12,8 % in dosegel 27,2 mrd EUR, zlasti zaradi tretjino večjega uvoza iz držav nečlanic EU, kar je zlasti posledica rasti poslov oplemenitenja blaga s Švico, medtem ko je iz držav članic EU-27 upadel (-2 %). Izvoz se je v tem obdobju povečal za desetino in dosegel 25,5 mrd EUR, predvsem zaradi četrtino večjega izvoza v države nečlanice EU, medtem ko je v države članice EU-27 upadel (-1 %). Na letni ravni, kjer so podatki precej volatilni, je stopnja rasti po visoki aprilski rasti nekoliko upadla, kljub temu pa se desetinska rast drugi mesec zapored nadaljuje ob pregledu 6-mesečnih drsečih sredin, ki nakazujejo na aktivnejšo izvozno-uvozno dinamiko. Brez poslov oplemenitenja (spreminjanje, sestavljanje, izboljšava in prenova blaga) je maja izvoz v države nečlanice EU porasel za 7,8 %, medtem ko se je uvoz zmanjšal za 3 %.  Vir: Statistični urad RS

 

Prvih pet mesecev leta zaznamovano s precejšnjimi padci cen proizvedene energije

Cene industrijskih proizvodov na domačem trgu v EU-27 so se v maju na 3-mesečni ravni (-0,5 %) znižale že šesti mesec zapored, predvsem zaradi nižjih cen proizvedene energije (-2,1 %), ki upadajo zadnjega pol leta. Pri tem so ključne zlasti nižje prodajne cene električne energije, kar pripisujemo stabilizaciji energetska trga ob vzpostavljenih alternativnih dobavnih poteh zemeljskega plina in večji proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov. Cene netrajnih potrošniških dobrin so že tretji mesec zapored porasle za 0,3 odstotka, medtem ko so cene strojev in naprav ter trajnih potrošniških dobrin naraščale minimalno. Cene v industriji, brez energentov zmerno naraščajo zadnje štiri mesece, kar pripisujemo podražitvam neenergetskih surovin, zlasti kovin in kmetijskih surovin. Vir: Eurostat

Postopno ohlajanje na ameriškem trgu dela

 

Zaposlovanje v zasebnem sektorju v ZDA (raziskava na podlagi več kot 25 milijonov zaposlenih) je v juniju poraslo za 150 tisoč. Zaposlovanje se je povečalo predvsem v storitvenih dejavnostih (+136 tisoč), in sicer najbolj v gostinstvu (+63 tisoč), kjer je sezonsko pričakovan porast zaposlovanja, strokovnih in poslovnih storitvah (+25 tisoč), finančnih storitvah (+11 tisoč) ter izobraževanju in zdravstvu (+9 tisoč), medtem ko je nekoliko upadlo v IT sektorju (-3 tisoč). V gradbeništvu se je povečalo za 27 tisoč, v predelovalnih dejavnostih in rudarstvu pa upadlo (za 5 in 8 tisoč). Medletna rast plač zaposlenih, ki niso menjali zaposlitve, je znašala 4,9 %, najmanj po sredini leta 2021. Pri osebah z menjavo zaposlitve je bila rast plač višja, pri 7,7 %, kar je tretja zaporedna mesečna upočasnitev rasti. Ločeno poročilo ameriškega Ministrstva za delo nakazuje na porast števila prošenj za nadomestilo za brezposelnost, ki naraščajo že deveti zaporedni teden, kar je najdaljša serija po letu 2018. Število slednjih sicer ostaja precej pod ravni videnimi med pandemičnim zaprtjem gospodarstva, vendar nakazuje na postopno ohlajanje trga dela in uravnovešenje ponudbe in povpraševanja po delu, kar je potrebno za nadaljnjo umirjanje plačne dinamike in je pozitiven znak FED-u za sproščanje restriktivnosti denarne politike. Vir: ADP Research Institute, US Labor Department

 

Semafor napovedi

 

V prilogi podrobneje analiziramo še spodaj navedene teme:

 • SLOVENIJA: Netivo storitvene inflacije pospešeni turistični tokovi in pomanjkanje delovne sile

 • Pred razmahom poletne turistične sezone dvig cen s turizmom povezanih storitev

 • Maja pospešitev rasti uvoznih cen blaga

 • Dinamika registracij v maju ugodnejša

 • Močan majski padec števila rojstev

 • EVROPA: V prvem četrtletju države EU-27 z rekordnim presežkom v blagovni menjavi ob ugodnejših surovinskih gibanjih

 • Maja nadaljevanje podražitev uvoza vmesnih proizvodov

 • Prvih pet mesecev leta zaznamovano s precejšnjimi padci cen proizvedene energije

 • Zasuk v razpoloženju evropskega avtomobilskega sektorja

 • Presenetljiv padec aktivnosti v gradnji inženirskih objektov

 • Maja dobrodošla vrnitev k rasti prodaje živil

 • Najnižja brezposelnost med Čehi in Poljaki

 • Storitvena inflacija ostaja previsoka

 • Rekorden presežek blagovne menjave držav Evropske unije

 • Višje obrestne mere niso dovolj za padec cen nepremičnin

 • SVET: V 2. četrtletju vrnitev k rasti svetovnih cen surovin in energentov, izstopa visoka rast cen kovin in materialov

 • Nadaljevanje rasti cenovnih pritiskov ob koncu prvega polletja

 • Cene zemeljskega plina v Evropi in ZDA junija znova dražje

 • Drugo četrtletje zaznamovano s podpovprečno aktivnostjo ameriških proizvodnih podjetij

 • Ob koncu prvega polletja padec aktivnosti v ameriškem storitvenem sektorju

 • Junija predah v rasti aktivnosti po majskem enoletnem vrhu

 • Razpoloženje ostaja najvišje v finančnem sektorju

 • Vzpon azijske kemične in IT industrije

 • Dogodki v tekočem tednu: majska industrijska proizvodnja v Sloveniji

    Ključne aktualne teme za poslovne uporabnike

1.      Zaposlovanje tujcev

2.      Pomanjkanje zaposlenih

3.      Cene naftnih derivatov

4.      Geopolitična tveganja v Ukrajini

5.      Obrestne mere (Euribor)

6.      Zamude v prekooceanskem prevozu

Več si preberite v prilogi

 

Še niste prejemnik gradiv Analitike GZS?  📰

Želim se naročiti

 Fotogalerija