Makroekonomska napoved: Okoli 2-odstotna gospodarska rast v naslednjih treh letih

MN januar 2023 Gospodarska zbornica Slovenije

Seznanite se z napovedmi makroekonomskih kazalcev za Slovenijo 2022-2025 (jesenska napoved) iz oktobra 2022, ki je bila osvežena v januarju 2023 z zadnjimi statističnimi podatki.

 

Okoli 2-odstotna gospodarska rast v naslednjih treh letih

Umiritev rasti zasebne potrošnje je ključen del BDP, ki bo vplival na počasnejšo gospodarsko rast v Sloveniji do leta 2025. Fiskalna politika bo pretežno ostala naklonjena blaženju dviga cen na gospodinjstva in gospodarstvo, kar bo vodilo tudi do povišane inflacije v tem obdobju.

Gospodarska rast v Sloveniji v letu 2022 bo po oceni Analitike GZS znašala 5,8 %, saj bo rast izvirala še iz učinka prenosa rasti iz leta 2021, ob okrevanju po pandemiji Covid-19, nominalna pa okoli 11,7 %, zaradi učinka splošne rasti cen. Ena redkih, svetlih strani visoke inflacije je visoka nominalna rast BDP in davčnih prilivov, ki tako izboljšujeta statično zadolženost in primanjkljaj države.

V letu 2023 pričakujemo po osrednjem, najbolj verjetnem scenariju, ki mu pripisujemo okoli 70-odstotno verjetnost, 1,1-odstotno realno rast BDP, kar bo posledica znatno upočasnjene rasti zasebne potrošnje (+1,5 %; +7 % v 2022) in izvoza (+2,5 %; +8 % v 2022), kar predvsem odraža vpliv visoke ravni cen na realno potrošnjo gospodinjstev doma in v tujini. Bruto investicije naj bi se še povečale in sicer z rastjo (4,0 %), ki je nad zgodovinskih povprečjem. To bo posledica še vedno visokega obsega stanovanjske gradnje in prispevka pomembnih infrastrukturnih projektov (izgradnja 2. tira, tretja razvojna os, obnova železnic) k rasti investicij. Tudi prispevek investicij v stroje in opremo bo še pozitiven, ker tako podjetja lažje povečujejo obseg poslovanja ob hkratnem strukturnem pomanjkanju zaposlenih.

Nekaj poudarkov:

  • Padec cen energentov na veleprodajnih trgih zmanjšal verjetnost recesije

  • Gospodarska rast v Sloveniji v 2023 med najvišjimi v EU-27

  • Rast zasebne potrošnje bo sledila gibanju realnih dohodkov

  • Potrošnja v trgovini nižja ob zmernejši porabi, predvsem trajnih dobrin

  • Na trgu dela brez večjih pretresov

  • Državna potrošnja se postopno znižuje

  • Umiritev tokov blagovne menjave v naslednjih 2 letih

  • Zmerna pričakovanja za rast investicij

  • V 2022 inflacija dosegla vrh

  • Naš pogled na ceno nafte Brent je bolj optimističen

Več si preberite v prilogi

 

Še niste prejemnik gradiv Analitike GZS? 📰

Želim svoj izvod

Fotogalerija