Predelovalna dejavnost z izrazito pesimističnimi pričakovanji za leto 2023, po anketi Analitike GZS

Anketa PP SLO 2023 Gospodarska zbornica Slovenije

Predelovalna dejavnost z izrazito pesimističnimi pričakovanji za leto 2023

Izpostavljamo:

V aktualni anketi Eurochambres o gospodarskih pričakovanjih v letu 2023 po metodologiji Eurochambres so slovenski gospodarstveniki v septembru 2022 kot največji izziv pri poslovanju izpostavili sprejemljive cene energije in surovin ter stroške dela. Več podjetij za leto 2023 pričakuje poslabšanje glavnih parametrov poslovanja (prodaje, zaposlenih, investicij) kot pa njihovo izboljšanje, ob tem, da industrijska podjetja pričakujejo slabše splošne pogoje poslovanja kot storitvena podjetja.

Po ocenah podjetij iz septembra 2022 naj bi se gospodarstvenikom EBITDA v 2023 precej poslabšala, pri tretjini podjetij pa naj bi ostala na ravni leta 2022. Najbolj bi se EBITDA v 2023 poslabšala v predelovalnih dejavnostih ter pri velikih in srednjih podjetjih. 

Naraščajoče cene energentov, predvsem električne energije in zemeljskega plina vse bolj omejujejo gibanja proizvodnje v industriji, v storitvah pa vplivajo na manjšo kupno moč potrošnikov. V letu 2023 gospodarstveniki pričakujejo slabše splošne pogoje poslovanja (saldo -66 o. t.). Tri četrtine podjetij pričakuje slabše pogoje poslovanja in le 9 % podjetij boljše, medtem ko jih šestina podjetij pričakuje, da bodo splošni pogoji poslovanja v 2023 ostali nespremenjeni glede na leto 2022. Pri industrijskih podjetjih je delež tistih, ki menijo, da se bodo splošni pogoji v 2023 poslabšali višji kot pri storitvenih podjetjih.

 

Več si preberite v prilogi

 

Še niste prejemnik gradiv Analitike GZS? 📰

Želim se naročiti

Fotogalerija