Neznosna teža denarja

Širjenje prakse zaračunavanja negativnih obrestnih mer na poslovne presežke kot izziv. 

Izziv za poslovodstvo: Smo srednje velika trgovska družba, ki je pretežno osredotočena na B2B stranke v Sloveniji in v tujini. Zadnji dve leti smo poslovali kljub izzivom pandemije precej dobro, saj smo osredotočeni na elektronsko opremo, ki je ključna za izpeljavo digitalizacije v procesih podjetij. Naš ROE raste, hkrati pa se nam krepijo povprečna denarna sredstva na računih. Tuji kupci pogosto plačajo celo po avansu, medtem ko dobavitelji ne ponujajo več ugodnejše cene pri našem hitrem plačilu. Ne vemo sicer, kako dolgo lahko to stanje traja, vendar ustvarja del negativnega finančnega izida, saj ob odsotnosti finančnega dolga ne prejmemo donosov na denarna stanja pri poslovnima bankama, s katerima sodelujemo. Ti zaračunavata negativno depozitno obrestno mero. Ali naj zavoljo tega del teh sredstev izplačamo lastniku v obliki izredne dividende? V roku 2-3 let sicer načrtujemo večjo investicijo v logistično halo in nam bodo ta sredstva prišla prav.

Več v prilogi.

Fotogalerija