Trije vidiki covid zapuščine

Delež prihrankov v globalnem gospodarstvu se je v letu 2020 močno povečal zaradi nezmožnosti trošenja, a to odpira vrata velikemu in hitremu povečanju zasebne potrošnje, kar pričakujemo v drugem polletju 2021. Prihranki bodo v letih 2021 in 2022 še vedno presegli raven izpred pandemijo. 

Ko si globalno gospodarstvo po tako visokem padcu BDP opomore, se krepijo tudi inflacijski pritiski, zvišanje cen surovin pa se premika po verigi vrednosti navzgor. 

Covid-19 pa je pustil visok javni dolg. Pri sedmih državah članicah evroobmočja javni dolg za več kot 100 % presega BDP.


Več v prilogi

Fotogalerija