Arhiv: Analiza: Energija 2020

Z domačimi viri energije je Slovenija zadovoljila 55 % potreb po energiji, glavnino uvoza so predstavljali predvsem naftni derivati in plin. Pokritost porabe električne energije z domačo proizvodnjo je znašala 92,6 %.

 

Poslovanje družb energetike* v letu 2020 V slovenski energetiki je bilo v letu 2020 aktivnih 830 družb, 21 manj kot v letu 2019. Trend rasti prodaje je v 2020 prekinila pandemija covida-19, kjer je bilo zmanjšanje prodaje v trgovini z naftnimi derivati večje kot upad prodaje v oskrbi z energenti. V 2020 so družbe dosegle 11 mrd EUR čistih prihodkov od prodaje, kar je bilo za 2 mrd EUR oz. za 15,2 % manj kot v 2019. Slovenska energetika je ob tem ustvarila 1,3 mrd EUR dodane vrednosti, kar je bilo za 8,9 mio EUR oz. za 0,7 % več kot v 2019. K rasti le-te so prispevali nižji stroški blaga, materiala in storitev (za 2 mrd EUR), saj so bile cene naftnih derivatov v začetku leta 2020 zgodovinsko nizke. Poslovni izid je bil nižji za 1,9 mrd EUR oz. za 14,1 %, predvsem v trgovini z naftnimi derivati, kjer se je prodaja znižala za okoli 30 % (ti so imeli 38-odstotni delež po prodaji v energetiki). Dodana vrednost na zaposlenega v energetiki je porasla na 111 tisoč EUR oz. za 0,2 %, kljub povečanju števila zaposlenih za 0,5 % oz. za 62 oseb.


Več v prilogi 

Fotogalerija