Pogled gospodarstva na davčno reformo

Razbremenitve najvišje pri dohodku iz dela, predvsem pri strokovnih in vodstvenih delavcih.

 

Naveden komentar je namenjen opredelitvi do ključnih sprememb, predstavljenih v paketu treh zakonov, ki so bili objavljeni na e-Demokraciji 6. maja 2021 in naslavljajo spremembe pri davku na dodano vrednost, dohodnini in davku od dohodka pravnih oseb v obdobju naslednjih štirih let. Pomembno je, da je pretežen del predvidenih ukrepov namenjen davčni razbremenitvi in poenostavitvam v davčni obravnavi zavezancev za davke, ni pa predvidenih korespondenčnih dvigov drugih davčnih bremen, kar je bilo del davčnih prestrukturiranj v preteklih letih. S predvidenimi spremembami tako predlagatelj – ministrstvo za finance – predvideva, da bo razbremenitev prinesla k določenemu povračilu dela izgubljenih davkov (primer: višji neto prejemki pomenijo manj prejete dohodnine, vendar več prilivov od davkov od potrošnje in drugih davkov) kot tudi dvigu dodane vrednosti v gospodarstvu, kar je ključna sestavina BDP oziroma gospodarske rasti.


Več v prilogi

Fotogalerija