Koliko posojila za novo investicijo je primerno

Podjetja v dilemi – izbrati denar ali posojilo za financiranje nove investicije. 

Izziv za poslovodstvo: Načrtujemo večjo investicijo v nove proizvodne zmogljivosti, pri čemer bo 60 % investicije predstavljal vložek v novo halo, 40 % pa v nove stroje. Na pasivi imamo veliko denarnih sredstev (10 % aktive), tudi zaradi skrajšanih plačilnih rokov naših tujih partnerjev in preteklih preudarnih odločitev, ki so zvišali prilive iz operativnega poslovanja. Finančnih obveznosti nimamo, naš lastnik pa vodi zmerno politiko izplačevanja dobička in podpira naše razvojne načrte. Ključna dilema, s katero se soočamo v tem trenutku, je poiskati ustrezen ključ financiranja nove investicije, pri čemer imamo na voljo tako denarna sredstva kot izjemno ugodna posojila z dolgo ročnostjo. Kaj je pomembno pri naši odločitvi?

Finančni nasvet v prilogi

Fotogalerija