Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 5. do 11. junija 2021

11.6.2021 izpod peresa

Od 5. do 11. 7. 2021


Industrija kovin in elektroindustrija zmagovalki okrevanja

 

Rast industrijske proizvodnje visoka predvsem v elektroindustriji

Podatki o industrijski proizvodnji v mesecu aprilu 2021 so bili nad našimi pričakovanji. Aprila je bila industrijska proizvodnja (rudarstvo, predelovalne dejavnosti in oskrba z energenti) medletno višja za 36 % (naša pričakovanja: +24 %), v prvih štirih mesecih kar za 11 %, k čemer je ugodno prispevala tudi revizija (popravek podatkov navzgor za predhodne mesece). V tem obdobju je bila v rudarstvu nižja za 5,6 % (manjši izkop premoga v Premogovniku Velenje), v energetiki nižja za 1 %, v predelovalnih dejavnosti pa višja za 12 %. Naša ocena za celo leto je 5-odstotna rast industrijske proizvodnje v predelovalnih dejavnostih, medtem ko je konsenz neodvisnih analitikov 7 % (maj 2021, Consensus Economics), v naslednjem letu pa 4,7 % (naša ocena: +3 %).

Podatki o prodaji po dejavnostih v prvih štirih mesecih kažejo (podatki o farmaciji so zaupni), da so bili prihodki višji kot v enakem obdobju leta 2019 v proizvodnji drugih vozil in plovil (+16 %), proizvodnji električnih naprav (+12 %), računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov (+9 %),  izdelkov iz gume in plastičnih mas (+9 %), proizvodnji drugih strojev in naprav (+8 %), obdelavi in predelavi lesa (+7 %), proizvodnji kovinskih izdelkov (+6 %), proizvodnji kemikalij (+5 %), proizvodnji pohištva (+5 %) ter še v štirih dejavnostih. V devetih dejavnostih je bila prodaje še nižja, od tega najbolj v proizvodnji usnja in usnjenih izdelkov (-37 %, ukinitev dela proizvodnje v Sloveniji), proizvodnji motornih vozil (-11 %) in proizvodnji oblačil (-10 %). Zaradi omejenega delovanja turističnih obratov je bila prodaja še vedno nižja v proizvodnji pijač (-5 %), negativno pa preseneča tudi padec prodaje v proizvodnji nekovinskih mineralnih izdelkov (-6 %), kamor spadajo večji proizvajalci toplotne izolacije in gradbenega materiala za vgradnjo.

Prodaja močno okrevala, poraba električne energije manj

Zadnji aktualni podatki o prometu tovornih vozil, porabi električne energije in prodaji pričakovano kažejo velike rasti na medletni ravni, zato v nadaljevanju opisujemo izključno primerjavo z enakim obdobjem v letu 2019.

Promet tovornih vozil na slovenskih avtocestah je bil v zadnjem tednu maja v primerjavi z enakim obdobjem leta 2019 manjši za 3 %. Obseg prometa tovornih vozil je bil zaradi prostega binkoštnega ponedeljka v nekaterih sosednjih državah glede na predhodni teden nekoliko manjši, enako velja v primerjavi z enakim tednom predkriznega leta 2019 (pri domačih vozilih sicer za 4 % večji, pri tujih pa za 7 % manjši). Poraba električne energije je v tednu med 24. in 28. majem zaostajala za 6 % glede na enaki teden v letu 2019. Glede na primerljivi teden leta 2019 so manjšo porabo beležile Avstrija (7 %), Italija (6 %), Hrvaška (5 %) in Francija (4 %), v Nemčiji pa je bila večja za 4 %.

Po podatkih o davčnem potrjevanju računov je bila prodaja v drugi polovici maja, glede na enako obdobje leta 2019, višja za 4 %, na kar so vplivale predvsem rasti v trgovini na debelo in na drobno. Prodaja v delu storitev, kjer so omejitve poslovanja ostale relativno visoke (kulturne, razvedrilne in namestitvene storitve, potovalne agencije, prirejanje iger na srečo), pa je bila še naprej znatno nižja kot v enakem obdobju 2019 (od -68 % do -86 %).
Zadnji podatki o registrirano brezposelnih (73.250, 9. junija) kažejo, da se njihovo število še vedno umirjeno znižuje (konec maja: 75.150), kar je posledica krepitve industrije, gradbeništva in odpiranja storitvenih dejavnosti.

 

Semafor napovedi

 

V prilogi podrobneje analiziramo še spodaj navedene teme:

Več si preberite v prilogi

 

Še niste prejemnik gradiv Analitike GZS? 📰

Želim svoj brezplačni izvod

 

Oglejte si tudi novo rubriko v angleškem jeziku.

 Weekly Economic Highlights

 

Gospodarska zbornica, Analitika GZS
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, T: 01 5898 291, F: 01 5898 100, analitika@gzs.si

Vaše podatke smo zbrali iz javno dostopnih virov ali v okviru opravljanja dejavnosti Gospodarske zbornice Slovenije in jih uporabljamo v skladu z določili 72. člena ZVOP-1 in ZEPT-1B. Svoje podatke lahko kadarkoli pregledate ter zahtevate njihov popravek ali izbris oziroma prekličete to soglasje. Nastavitve, na katere vrste sporočil ste naročeni, in odjavo lahko kadarkoli spremenite s klikom na povezavo »Sprememba nastavitev prejemanja e-novic in odjava«.

[GDPR_TEKST]


Fotogalerija