Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 15. do 21. maja 2021

21.5. izpod peresa

Od 15. do 21. 5. 2021

 

Podatki o poslovanju v 2020 nad pričakovanji

 

Državni ukrepi v 2020 pomembno vplivali na gibanje dodane vrednosti v gospodarstvu

Ajpes je v petek, 21. maja, razkril dolgo pričakovane podatke o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v letu 2020. Agregatni prihodki gospodarskih družb so upadli za 5,7 %, pri samostojnih podjetnikih za 5 %, medtem ko je bila dodana vrednost nižja za 1 %. Nižje cene surovin v 2020 in podporni ukrepi države (prejete subvencije) so bili ključni za to, da se dodana vrednost ni pomembno skrčila. Zaposlenost, merjeno po delovnih urah, se je skrčila za 2 %, pri čemer so bili zaposleni na čakanju na delo ali skrajšanem delovnem času del tega kazalnika. Produktivnost dela se je povečala za 0,8 % na 47.160 EUR. Glede na dejstvo, da je nominalni BDP v 2020 upadel za 4,3 %, v gospodarskih družbah in samostojnih podjetnikih pa se ni skrčil (dodana vrednost v teh skupinah subjektov predstavlja 56 % BDP), to pomeni, da se je dodana vrednost najbolj skrčila v javnem sektorju in pri neto davkih. Kljub podobni ravni dodane vrednosti, je bil neto dobiček pri gospodarskih družbah nižji za 38 % (pričakovali smo 25-odstotni padec) in je znašal 2,8 mrd EUR. To je po naši oceni posledica prevrednotenj obratnih in stalnih sredstev (slabitve). Ob tem opozarjamo, da so predstavljene spremembe po kategorijah nekoliko drugačne kot pri objavi Ajpesa, ker slednji upošteva le iste subjekte v obeh letih.

Slovenski potrošniki razpoloženje močno okrepili tudi v maju

Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov se je v maju 2021 glede na prejšnji mesec zvišala za 7 odstotnih točk. Po daljšem obdobju je bila višja tudi od dolgoletnega povprečja, in sicer za 3 odstotne točke. Med komponentami, ki sestavljajo kazalnik zaupanja, se je najbolj izboljšalo pričakovanje potrošnikov glede gospodarskega stanja v državi (za 19 odstotnih točk). Poleg tega sta se izboljšali tudi pričakovanji potrošnikov glede večjih nakupov (za 6 odstotnih točk) in glede finančnega stanja v gospodinjstvu (za 2 odstotni točki). Krepitev kazalnika smo pričakovali, saj se zajezitveni ukrepi odpravljajo, vendar takšne rasti nismo pričakovali.   

 

Semafor napovedi

 

V prilogi podrobneje analiziramo še spodaj navedene teme:

  • Majski tekoči indikatorji pričakovano krepkejši
  • Povprečna rast bruto plače ne odraža dejanske dinamike
  • Marčevski zaposlitveni trendi le potrdili podatke Zavoda RS za zaposlovanje
  • Posojila gospodinjstev in podjetij ponovno z rahlo rastjo
  • Načrtovana gradnja stavb na podobnih ravneh kot v 2017 in 2018
  • V 2020 v poprečju od doma delalo 7,4 % zaposlenih v Sloveniji
  • Državi v soseščini obetavno v 1. četrtletju
Več si preberite v prilogi

 

Še niste prejemnik gradiv Analitike GZS? 📰

Želim svoj brezplačni izvod

 

Oglejte si tudi novo rubriko v angleškem jeziku.

 Weekly Economic Highlights

 

Fotogalerija