Baltske države - Tekoča ekonomska gibanja v številkah, maj 2021

TEG Baltske drave , maj. 2021 Gospodarska zbornica Slovenije


Baltske države - Tekoča ekonomska gibanja v številkah

 

Gradivo vsebuje informacije za zadnje 3 leta, ter napovedi makro kazalcev, kot npr.:
  • BDP in ključne komponente 
  • Zaposlenosti in brezposelnosti
  • Povprečni bruto plači
  • Cene življenjskih potrebščin
  • Sprememba gibanja posojil 
  • Izvoz blaga in storitev 
  • Sprememba v vhodnih tujih neposrednih investicijah

 

BDP in BDP na prebivalca

Povprečna bruto plača
Več si preberite v prilogi

 

 

Želimo vam koristno branje in dobro uporabniško izkušnjo,
Analitika GZS

Fotogalerija