Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 27. februarja do 5. marca 2021

6.3.2021 izpod peresa

Od 27. 2. do 5. 3. 2021


Razmere na evropskem trgu dela stabilne

 

Januarja brez pretresov na evropskem trgu dela

Januarska stopnja anketne brezposelnosti je v območju evra znašala 8,1 %, kar je bilo podobno kot decembra 2020 in 0,7 odstotne točke več kot januarja 2020. V EU-27 je bila nižja (7,3 %) predvsem zaradi nizke brezposelnosti v vrsti manjših članic, ki so se EU-27 priključile kasneje (pretežno nove članice). Stopnja brezposelnosti mladih je ostala na podobnih ravneh kot v predhodnem mesecu (16,9 %). V Sloveniji je bila januarja 2021 stopnja anketne brezposelnosti pri 4,7 % in je bila medletno višja za 0,6 odstotne točke. Podobno (0,7 odstotne točke) je bilo povišanje na ravni EU-27 in območja evra. Stopnja brezposelnosti mladih (do 25 let) se je v Sloveniji povečala bolj (za 4,3 odstotne točke) kot v EU-27 (za 1,9 odstotne točke), pri čemer so na voljo podatki za december. Kljub temu je bila še vedno nekoliko nižja (14,6 %) kot v EU-27 (16,9 %).

Rast zaposlovanja v februarju nad pričakovanji

Februarski uradni podatki o registrirano brezposelnih v Sloveniji so bili relativno skladni s tekočimi neuradnimi podatki o dnevnem gibanju le-teh. Zaradi sezonske narave gibanja registrirano brezposelnih (februarja do maja tekočega leta običajno upade glede na januar) je potrebno spremljati predvsem medletna gibanja, t. j. glede na isti mesec v predhodnem letu (2020) in celo v letu (2019). Konec januarja je bilo število brezposelnih medletno nižje za 14,6 %, v 2021 se je rast znižala na 13,6 %, kar dokazuje, da je brezposelnost upadla nekoliko bolj, kot to predvideva sezonski trend. 80 % odjavljenih oseb je dobilo zaposlitev ali pa se je samozaposlilo, kar je relativno visok delež. Nekoliko toplejše vreme v februarju in s tem krepitev gradbeništva ter rahla rast zaposlovanja v trgovini, predelovalnih dejavnostih in izobraževanju so ključno prispevali k rasti novih zaposlitev. Pri oceni o prihodnji dinamiki na trgu dela predstavlja izziv dinamika umika zajezitvenih ukrepov (še posebej v prizadetih panogah) ter korespondenčne hitrosti umika podpornih ukrepov na segmentu trga dela. Menimo, da tranzicija s podpornih ukrepov na trgu dela na tržne pogoje ne bo povsem zvezna. Zato pričakujemo v letu 2021 skromno rast zaposlovanja (2.800 neto delovno aktivnih ali 0,3 % več). Več v prilogi.

Še niste prejemnik gradiv Analitike GZS? 📰

Želim svoj brezplačni izvod

 

Semafor napovedi

 

Podrobneje analiziramo še spodaj navedene teme. Preberite več v prilogi spodaj.

  • Februarske cene v območju evra še z zmerno rastjo, v Sloveniji drugi največji padec
  • Cene industrijski proizvodov v januarju višje
  • Protikoronski ukrepi v prvih dveh mesecih povečali primanjkljaj za 0,5 mrd EUR
  • Evropska komisija državam omogoča več prostora za vodenje fiskalne politike še najmanj do 2022
  • Februarsko razpoloženja v Franciji rahlo navzdol
  • Januarski rezultati o trgovini razočarali
  • Kitajska industrija z manjšo rastjo, na Japonskem rast optimizma
  • Optimizem v evrski industriji na visoki ravni
  • Mrzel februar je prizemljil gradbeništvo v območju evra
  • Dogodki v prihodnjem tednu: zasedanje ECB in razpoloženje Američanov
Več si preberite v prilogi

Oglejte si tudi novo rubriko v angleškem jeziku.

Weekly Economic Highlights

 


Fotogalerija