Slovensko gospodarstvo - prehod v zrelo fazo poslovnega cikla

 

Slovensko gospodarstvo - prehod v zrelo fazo poslovnega cikla


Pri Analitiki GZS za leto 2019 ohranjamo oceno letne rasti BDP pri 2,9 %, kar je enako spomladanski napovedi. Pri tem ocenjujemo, da so se v zadnjem četrtletju znatno povečala tveganja za doseganje nižje rasti. Povprečna rast v prvih 3. četrtletjih po prvih ocenah namreč znaša 2,7 %. Za tekoče leto 2020 ocenjujemo, da bo rast na podobni ravni (2,7 %), k čemer bodo navsezadnje prispevali tudi štirje delovni dnevi več kot v letu 2019.


Nekaj poudarkov:
Višje plače in rast zaposlenosti bosta spodbujali zmerno rast potrošnje gospodinjstev
Rast cen predvsem pri storitvah
Umirjanju rasti zaposlovanja; plače krepitev kupne moči gospodinjstev
Predvsem se bo povečala zaposlenost v gradbeništvu in v storitvenih dejavnostih
Investicije podprte s sredstvi EU
Trgovinska menjava – umirjanje izvoznih naročil
itd.Več si preberite v prilogi

Fotogalerija